PPT Rød Serie R40: Melanie Brøndal Escañuela: Ulighed i retssystemet
PPT Rød Serie R40: Melanie Brøndal Escañuela: Ulighed i retssystemet

PPT Rød Serie R40: Melanie Brøndal Escañuela: Ulighed i retssystemet

Der er i samfundet en udbredt opfattelse af, at etniske minoritetsdrenge er mere kriminelle end etnisk danske drenge (Andersen & Tranæs, 2011). Rockwool Fonden lavede i 2011 en undersøgelse om etniske minoriteter og deres kriminalitet. Studiet viste, at selv efter korrigering for faktorer som alder og socioøkonimiske forhold, er specielt unge minoritetsdrenge stadig overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikerne – specifikt inden for berigelseskriminalitet (Ibid.). I 2004 var kriminalitetshyppigheden, ifølge jurist og forskningschef i justitsministeriet Britta Kyvsgaard, hos drenge med andet etnisk ophav end dansk 157 procent højere end hos de etnisk danske drenge (Kyvsgaard, 2005). En tendens, som synes at være uændret siden (Danmarks statistik, 2013).
Skyldes denne overrepræsentation, at etniske minoritetsdrenge biologisk er prædisponeret for en kriminel deroute eller kan andre faktorer og mekanismer i vores retssystem være medårsag til dette?
Køb
55 DKK
Download link til fil
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT Rød Serie R40: Line Lauritsen: ’Social arv’ – kategoriseringseffekter og styrende forventninger
PPT Rød Serie R40: Line Lauritsen: ’Social arv’ – kategoriseringseffekter og styrende forventninger
Køb: 55 kr
PPT Rød Serie R40: Anja B. Vinsten Christiansen: Diskursive praksisser, sociale klasser og folkeskolen
PPT Rød Serie R40: Anja B. Vinsten Christiansen: Diskursive praksisser, sociale klasser og folkeskolen
Køb: 55 kr
PPT Rød Serie R40: Merete Jørgensen: Etnicitet som en del af en social ulighedsproblematik i Danmark
PPT Rød Serie R40: Merete Jørgensen: Etnicitet som en del af en social ulighedsproblematik i Danmark
Køb: 55 kr
PPT Rød Serie R40: Karen Margrethe Nikolajsen: Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i indsatsarbejdet med kriminalitets- truede børn og unge
PPT Rød Serie R40: Karen Margrethe Nikolajsen: Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i indsatsarbejdet med kriminalitets- truede børn og unge
Køb: 55 kr
PPT Rød Serie R40: Joséphine Münch: Freire og social ulighed i Danmark – En del af løsningen?
PPT Rød Serie R40: Joséphine Münch: Freire og social ulighed i Danmark – En del af løsningen?
Køb: 55 kr
PPT Rød Serie R40: Line Rosenvold: Daginstitutionens rolle i reproduktionen af social ulighed i Danmark
PPT Rød Serie R40: Line Rosenvold: Daginstitutionens rolle i reproduktionen af social ulighed i Danmark
Køb: 55 kr
PPT Rød Serie R40: Camilla Kaas Jørgensen: Negative forventninger til familier med lav socioøkonomisk baggrund skaber ulige muligheder for børn
PPT Rød Serie R40: Camilla Kaas Jørgensen: Negative forventninger til familier med lav socioøkonomisk baggrund skaber ulige muligheder for børn
Køb: 55 kr
PPT Rød Serie R40: Louise Maud Schäffer: Ligestilling i børnehavehøjde
PPT Rød Serie R40: Louise Maud Schäffer: Ligestilling i børnehavehøjde
Køb: 55 kr