PPT nr. 1-2022: Jan Sejersdahl Kirkegaard: Perspektiver på Nest og mellemformer
PPT nr. 1-2022: Jan Sejersdahl Kirkegaard: Perspektiver på Nest og mellemformer

PPT nr. 1-2022: Jan Sejersdahl Kirkegaard: Perspektiver på Nest og mellemformer

Artiklen beskæftiger sig med det aktuelle landsdækkende arbejde med Nest og mellemformer i et større perspektiv. Der inddrages væsentlige udviklingstendenser, der gennem de foregående tidsperioder har ledt frem til det aktuelle behov for at arbejde med Nest og mellemformer. Der sættes også fokus på de pædagogiske og de organisatoriske forudsætninger, der bedst understøt- ter arbejdet med Nest og mellemformer, ligesom de konkrete erfaringer, der bør prioriteres, beskrives i artiklen. Endelig indgår de nødvendige processer, der inddrager ledere, fagprofessionelle, PPR og forældre som afgørende for børnenes trivsel og udvikling i Nest og mellemformer. Artiklen beskæftiger sig således med Nest som en velfunderet mellemform. Endvidere skal der indledningsvist gøres opmærksom på, at artiklen dels beskriver udviklingen frem mod det aktuelle arbejde med mellemformer og Nest og dels undervejs debatterer og problematiserer udviklingen.
Køb
55 DKK
Download link til fil
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT nr. 1-2022: Anne Crawford Kromann, Lene Tanggaard og Katrine Tranum Thomsen:  Introduktion
PPT nr. 1-2022: Anne Crawford Kromann, Lene Tanggaard og Katrine Tranum Thomsen: Introduktion
Køb: 55 kr
PPT nr. 1 - 2022: Anna Crawford Kromann, Lene Tanggaard & Katrine Tranum Thomsen: Pragmatismen træder frem i Nest
PPT nr. 1 - 2022: Anna Crawford Kromann, Lene Tanggaard & Katrine Tranum Thomsen: Pragmatismen træder frem i Nest
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2022: Anna Crawford Kromann & Lene Tanggaard: Nest møder velfærdsideologi i Aarhus
PPT nr. 1-2022: Anna Crawford Kromann & Lene Tanggaard: Nest møder velfærdsideologi i Aarhus
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2022: Jacob Bogh Sønderby: Praksisnært følgeskab. Nest-inspireret samskabelse i Svendborg Kommune
PPT nr. 1-2022: Jacob Bogh Sønderby: Praksisnært følgeskab. Nest-inspireret samskabelse i Svendborg Kommune
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2022: Line Husum Pedersen, Lise Kirkegaard & Mads Rune Dahlstrøm: ALFA-klasser i Viborg Kommune
PPT nr. 1-2022: Line Husum Pedersen, Lise Kirkegaard & Mads Rune Dahlstrøm: ALFA-klasser i Viborg Kommune
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2022: Dorthe Møller Andersen, Karin Lykke & Katrine Tranum Thomsen:  Nest i dagtilbud.
PPT nr. 1-2022: Dorthe Møller Andersen, Karin Lykke & Katrine Tranum Thomsen: Nest i dagtilbud.
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2022: Micki Sonne Kaa Sunesen: Nest – et bud på en transformeret specialpædagogisk praksisform
PPT nr. 1-2022: Micki Sonne Kaa Sunesen: Nest – et bud på en transformeret specialpædagogisk praksisform
Gratis
PPT nr. 1-2022: Benedikte Havndrup & Christine Christensen: Nest og det neuroaffektive i Slagelse
PPT nr. 1-2022: Benedikte Havndrup & Christine Christensen: Nest og det neuroaffektive i Slagelse
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2022: Thomas Szulevicz: Nest-pædagogikkens ubesvarede spørgsmål
PPT nr. 1-2022: Thomas Szulevicz: Nest-pædagogikkens ubesvarede spørgsmål
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2022: Jeppe Agger Nielsen: Outbreak: Nest på rejse i Danmark
PPT nr. 1-2022: Jeppe Agger Nielsen: Outbreak: Nest på rejse i Danmark
Køb: 55 kr