PPT nr. 4-2021: Sonny Kaasing & Kristian Holte Kofod: Æstetisk dokumentation – af unges selv-fortællinger
PPT nr. 4-2021: Sonny Kaasing & Kristian Holte Kofod: Æstetisk dokumentation – af unges selv-fortællinger

PPT nr. 4-2021: Sonny Kaasing & Kristian Holte Kofod: Æstetisk dokumentation – af unges selv-fortællinger

Baggrund
U-turn er et behandlingstilbud i Københavns kommune for unge i alderen 15-24 år, der har et problemgivende forbrug af rusmidler . Her tilbydes bl .a . rådgivning, individuel- og gruppebehandling . Behandlingstilgangen i U- turn er inspireret af både narrative, systemiske og kognitive ideer .
Køb
55 DKK
Download link til fil
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT nr. 1-2021: Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen: FORORD Skole, uddannelse og dag- institution som arena for trivsel
PPT nr. 1-2021: Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen: FORORD Skole, uddannelse og dag- institution som arena for trivsel
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: . Helle Rabøl Hansen m. fl.: Lyden, der forsvandt – unges oplevelser og overvejelser i en tid med corona
PPT nr. 1-2021: . Helle Rabøl Hansen m. fl.: Lyden, der forsvandt – unges oplevelser og overvejelser i en tid med corona
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe:Ulighed, stigma og social retfærdighed: pædagogisk arbejde med børnehavebørn i udsatte positioner
PPT nr. 1-2021: Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe:Ulighed, stigma og social retfærdighed: pædagogisk arbejde med børnehavebørn i udsatte positioner
Køb: 55 kr
PPT nr.1-2021: Lina Lundström: Vänskapskultur – ett hinder för social inkludering?
PPT nr.1-2021: Lina Lundström: Vänskapskultur – ett hinder för social inkludering?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen: Skoletrivsel som velvære, virke og vellidthed
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen: Skoletrivsel som velvære, virke og vellidthed
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Venka Simovska og Dorte Kousholt: Trivsel – et befordrende eller tyrannisk begreb?
PPT nr. 1-2021: Venka Simovska og Dorte Kousholt: Trivsel – et befordrende eller tyrannisk begreb?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Unni Lind: Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv – et kollektivt, kropsligt og konfliktuelt anliggende
PPT nr. 1-2021: Unni Lind: Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv – et kollektivt, kropsligt og konfliktuelt anliggende
Køb: 55 kr
PPT nr. 1: Anne Görlich og Liv Graversen: At stå i sårbarheden – om relationelle konteksters betydning for trivsel
PPT nr. 1: Anne Görlich og Liv Graversen: At stå i sårbarheden – om relationelle konteksters betydning for trivsel
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen: Retfærdighed, relationer og tilhør – forskningsperspektiver på elevtrivsel i gymnasiet
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen: Retfærdighed, relationer og tilhør – forskningsperspektiver på elevtrivsel i gymnasiet
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Dorte Kousholt og Jette Lentz: Hvordan skabes et styrket PPR? – Aktuelle bevægelser og dilemmaer
PPT nr. 2-2021 Dorte Kousholt og Jette Lentz: Hvordan skabes et styrket PPR? – Aktuelle bevægelser og dilemmaer
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Jørn Nielsen og Søren Hertz: PPR som specialister i kompleksitet
PPT nr. 2-2021 Jørn Nielsen og Søren Hertz: PPR som specialister i kompleksitet
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Charlotte Højholt & Maja Røn Larsen: Fællesskaber og situeret ulig- hed – om børns betingelser for indflydelse og udvikling af livsførelse
PPT nr. 2-2021 Charlotte Højholt & Maja Røn Larsen: Fællesskaber og situeret ulig- hed – om børns betingelser for indflydelse og udvikling af livsførelse
Køb: 55 kr
 PPT nr. 2-2021 Mats Anderberg och Torbjörn Forkby: Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv
PPT nr. 2-2021 Mats Anderberg och Torbjörn Forkby: Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv
Gratis
PPT nr. 2-2021 Anette Kureer: PPRs rolle, selvforståelse og relevans i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn
PPT nr. 2-2021 Anette Kureer: PPRs rolle, selvforståelse og relevans i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn
Køb: 55 kr
 PPT nr. 2-2021 Christoffer Granhøj Borring: Bevægelser mod praksisnære samarbejdsformer – historiske og aktuelle individualiseringsproblematikker i skolepsykologien
PPT nr. 2-2021 Christoffer Granhøj Borring: Bevægelser mod praksisnære samarbejdsformer – historiske og aktuelle individualiseringsproblematikker i skolepsykologien
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 omas Szulevicz & Torill Moen: Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiver- rollen i dansk og norsk PPR/PPT
PPT nr. 2-2021 omas Szulevicz & Torill Moen: Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiver- rollen i dansk og norsk PPR/PPT
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Thomas Szulevicz, Peter Clement Lund & Rolf Lyneborg Lund: Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer?
PPT nr. 2-2021 Thomas Szulevicz, Peter Clement Lund & Rolf Lyneborg Lund: Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer?
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Anne Morin: PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tvær- sektorielle samarbejder og interventioner
PPT nr. 2-2021 Anne Morin: PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tvær- sektorielle samarbejder og interventioner
Gratis
PPT nr. 2-2021 Micki Sonne Kaa Sunesen: Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR – i et mestringsperspektiv
PPT nr. 2-2021 Micki Sonne Kaa Sunesen: Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR – i et mestringsperspektiv
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Redaktionen: Forord
PPT nr. 3-2021 Redaktionen: Forord
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Anne Sofie Møller Sparre: Husk børnene – når mor eller far har et højrisikojob
PPT nr. 3-2021 Anne Sofie Møller Sparre: Husk børnene – når mor eller far har et højrisikojob
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Christopher Kehlet Ebbrecht & Preben Bertelsen: Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?
PPT nr. 3-2021 Christopher Kehlet Ebbrecht & Preben Bertelsen: Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Line Graff & Louise Wittendorff Jensen: Nye veje at gå i kommunernes tilbud til børn med skolefravær
PPT nr. 3-2021 Line Graff & Louise Wittendorff Jensen: Nye veje at gå i kommunernes tilbud til børn med skolefravær
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Mogens Nygaard Christoffersen: Opsporing af psykisk vold mod børn
PPT nr. 3-2021 Mogens Nygaard Christoffersen: Opsporing af psykisk vold mod børn
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Ole Løw: Co-teachende pædagogisk vejledning i skolen
PPT nr. 2-2021 Ole Løw: Co-teachende pædagogisk vejledning i skolen
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Thomas Gylling-Andersen: Om tilblivelsen af en trivsels- intervention i den danske folkeskole – et opgør med standardiserede tilgange
PPT nr. 3-2021 Thomas Gylling-Andersen: Om tilblivelsen af en trivsels- intervention i den danske folkeskole – et opgør med standardiserede tilgange
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Mariane Hedegaard: Hvad motiverer unge generation efter generation til at blive ved med at male graffiti? – Udforskning af spændinger og modsætninger i unges graffiti-aktivitet
PPT nr. 4-2021: Mariane Hedegaard: Hvad motiverer unge generation efter generation til at blive ved med at male graffiti? – Udforskning af spændinger og modsætninger i unges graffiti-aktivitet
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Af Mads Bank: Æstetisk fremstilling, stemning og subjektivitet i socialt arbejde
PPT nr. 4-2021: Af Mads Bank: Æstetisk fremstilling, stemning og subjektivitet i socialt arbejde
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Kristian Holte Kofod: ‘Et hjernebrud kan gøre verden til en laks’ – Kreativ skrivning som æstetisk dokumentation
PPT nr. 4-2021: Kristian Holte Kofod: ‘Et hjernebrud kan gøre verden til en laks’ – Kreativ skrivning som æstetisk dokumentation
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Anna Fjeldsted: Det fastholder uden at fastlåse Æstetisk refleksion og responsivitet i den konsultative praksis
PPT nr. 4-2021: Anna Fjeldsted: Det fastholder uden at fastlåse Æstetisk refleksion og responsivitet i den konsultative praksis
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Thomas Gylling-Andersen: Kan implementeringen af demokratiske, æstetiske processer i danskundervisningen være medierende for udviklings- bevægelser i børnefællesskaber?
PPT nr. 4-2021: Thomas Gylling-Andersen: Kan implementeringen af demokratiske, æstetiske processer i danskundervisningen være medierende for udviklings- bevægelser i børnefællesskaber?
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Kirstine K. Høgsbro: Kunst om kunst som del af en konsultativ, pædagogisk- psykologisk faglighed
PPT nr. 4-2021: Kirstine K. Høgsbro: Kunst om kunst som del af en konsultativ, pædagogisk- psykologisk faglighed
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum: Skrivegrupper som resonansrum – Pædagogiske og gruppe- terapeutiske pointer fra et forskningsprojekt i psykiatrien med skrivegrupper ledet af skønlitterære forfattere
PPT nr. 4-2021: Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum: Skrivegrupper som resonansrum – Pædagogiske og gruppe- terapeutiske pointer fra et forskningsprojekt i psykiatrien med skrivegrupper ledet af skønlitterære forfattere
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Ole V. Rasmussen: Komposition og professionelt arbejde i PPR – en spejling i jazzmusik
PPT nr. 4-2021: Ole V. Rasmussen: Komposition og professionelt arbejde i PPR – en spejling i jazzmusik
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Morten Nissen & Julie Kordovsky: Om at lege med tekster i skolen
PPT nr. 4-2021: Morten Nissen & Julie Kordovsky: Om at lege med tekster i skolen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky & Morten Nissen: Enter stage: Dramatiske refleksioner i folkeskolen
PPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky & Morten Nissen: Enter stage: Dramatiske refleksioner i folkeskolen
Køb: 55 kr
PPPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky og Morten Nissen: Indledning:
PPPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky og Morten Nissen: Indledning:
Køb: 55 kr