PPPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky og Morten Nissen: Indledning:
PPPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky og Morten Nissen: Indledning:

PPPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky og Morten Nissen: Indledning:

PPT-redaktionens prolog
Æstetik stammer fra det græske ”aisthesis” som kan oversættes med iagttagelse og fornemmelse. Til alle tider har der været debatter og filosofiske overvejelser om, hvad der kommer først indhold eller form? Måske er den form for hiearkisering ikke relevant i praksis – for indhold og form kan danse en dialektisk dans og kan forstås som hinandens forudsætninger, hvis man altså vil.
Dette temanummer tager æstetikken med ind i forskellige pædagogiske praksisser og viser os det der kan kaldes for en æstetisk insisteren, der går igen i årtiers graffitiudtryk eller budskaber leveret i lyrik. ”Fremstillinger” siger forfatterne bag temanummeret.
Det er et temanummer som adskiller sig fra vores øvrige temanummre – for her blandes traditionel journalgenre med nye måder at skrive journalartikler i såvel indhold som – ja i form.

Indledning
Julie Kordovsky og Morten Nissen:
Dette temanummer rummer 11 artikler, som viser og diskuterer forskellige former for æstetisk praksis, som har relevans for pædagogisk-psykologisk arbejde .
Køb
55 DKK
Download link til fil
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT nr. 1-2021: Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen: FORORD Skole, uddannelse og dag- institution som arena for trivsel
PPT nr. 1-2021: Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen: FORORD Skole, uddannelse og dag- institution som arena for trivsel
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: . Helle Rabøl Hansen m. fl.: Lyden, der forsvandt – unges oplevelser og overvejelser i en tid med corona
PPT nr. 1-2021: . Helle Rabøl Hansen m. fl.: Lyden, der forsvandt – unges oplevelser og overvejelser i en tid med corona
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe:Ulighed, stigma og social retfærdighed: pædagogisk arbejde med børnehavebørn i udsatte positioner
PPT nr. 1-2021: Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe:Ulighed, stigma og social retfærdighed: pædagogisk arbejde med børnehavebørn i udsatte positioner
Køb: 55 kr
PPT nr.1-2021: Lina Lundström: Vänskapskultur – ett hinder för social inkludering?
PPT nr.1-2021: Lina Lundström: Vänskapskultur – ett hinder för social inkludering?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen: Skoletrivsel som velvære, virke og vellidthed
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen: Skoletrivsel som velvære, virke og vellidthed
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Venka Simovska og Dorte Kousholt: Trivsel – et befordrende eller tyrannisk begreb?
PPT nr. 1-2021: Venka Simovska og Dorte Kousholt: Trivsel – et befordrende eller tyrannisk begreb?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Unni Lind: Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv – et kollektivt, kropsligt og konfliktuelt anliggende
PPT nr. 1-2021: Unni Lind: Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv – et kollektivt, kropsligt og konfliktuelt anliggende
Køb: 55 kr
PPT nr. 1: Anne Görlich og Liv Graversen: At stå i sårbarheden – om relationelle konteksters betydning for trivsel
PPT nr. 1: Anne Görlich og Liv Graversen: At stå i sårbarheden – om relationelle konteksters betydning for trivsel
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen: Retfærdighed, relationer og tilhør – forskningsperspektiver på elevtrivsel i gymnasiet
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen: Retfærdighed, relationer og tilhør – forskningsperspektiver på elevtrivsel i gymnasiet
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Dorte Kousholt og Jette Lentz: Hvordan skabes et styrket PPR? – Aktuelle bevægelser og dilemmaer
PPT nr. 2-2021 Dorte Kousholt og Jette Lentz: Hvordan skabes et styrket PPR? – Aktuelle bevægelser og dilemmaer
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Jørn Nielsen og Søren Hertz: PPR som specialister i kompleksitet
PPT nr. 2-2021 Jørn Nielsen og Søren Hertz: PPR som specialister i kompleksitet
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Charlotte Højholt & Maja Røn Larsen: Fællesskaber og situeret ulig- hed – om børns betingelser for indflydelse og udvikling af livsførelse
PPT nr. 2-2021 Charlotte Højholt & Maja Røn Larsen: Fællesskaber og situeret ulig- hed – om børns betingelser for indflydelse og udvikling af livsførelse
Køb: 55 kr
 PPT nr. 2-2021 Mats Anderberg och Torbjörn Forkby: Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv
PPT nr. 2-2021 Mats Anderberg och Torbjörn Forkby: Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv
Gratis
PPT nr. 2-2021 Anette Kureer: PPRs rolle, selvforståelse og relevans i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn
PPT nr. 2-2021 Anette Kureer: PPRs rolle, selvforståelse og relevans i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn
Køb: 55 kr
 PPT nr. 2-2021 Christoffer Granhøj Borring: Bevægelser mod praksisnære samarbejdsformer – historiske og aktuelle individualiseringsproblematikker i skolepsykologien
PPT nr. 2-2021 Christoffer Granhøj Borring: Bevægelser mod praksisnære samarbejdsformer – historiske og aktuelle individualiseringsproblematikker i skolepsykologien
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 omas Szulevicz & Torill Moen: Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiver- rollen i dansk og norsk PPR/PPT
PPT nr. 2-2021 omas Szulevicz & Torill Moen: Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiver- rollen i dansk og norsk PPR/PPT
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Thomas Szulevicz, Peter Clement Lund & Rolf Lyneborg Lund: Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer?
PPT nr. 2-2021 Thomas Szulevicz, Peter Clement Lund & Rolf Lyneborg Lund: Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer?
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Anne Morin: PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tvær- sektorielle samarbejder og interventioner
PPT nr. 2-2021 Anne Morin: PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tvær- sektorielle samarbejder og interventioner
Gratis
PPT nr. 2-2021 Micki Sonne Kaa Sunesen: Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR – i et mestringsperspektiv
PPT nr. 2-2021 Micki Sonne Kaa Sunesen: Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR – i et mestringsperspektiv
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Redaktionen: Forord
PPT nr. 3-2021 Redaktionen: Forord
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Anne Sofie Møller Sparre: Husk børnene – når mor eller far har et højrisikojob
PPT nr. 3-2021 Anne Sofie Møller Sparre: Husk børnene – når mor eller far har et højrisikojob
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Christopher Kehlet Ebbrecht & Preben Bertelsen: Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?
PPT nr. 3-2021 Christopher Kehlet Ebbrecht & Preben Bertelsen: Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Line Graff & Louise Wittendorff Jensen: Nye veje at gå i kommunernes tilbud til børn med skolefravær
PPT nr. 3-2021 Line Graff & Louise Wittendorff Jensen: Nye veje at gå i kommunernes tilbud til børn med skolefravær
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Mogens Nygaard Christoffersen: Opsporing af psykisk vold mod børn
PPT nr. 3-2021 Mogens Nygaard Christoffersen: Opsporing af psykisk vold mod børn
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2021 Ole Løw: Co-teachende pædagogisk vejledning i skolen
PPT nr. 2-2021 Ole Løw: Co-teachende pædagogisk vejledning i skolen
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2021 Thomas Gylling-Andersen: Om tilblivelsen af en trivsels- intervention i den danske folkeskole – et opgør med standardiserede tilgange
PPT nr. 3-2021 Thomas Gylling-Andersen: Om tilblivelsen af en trivsels- intervention i den danske folkeskole – et opgør med standardiserede tilgange
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Mariane Hedegaard: Hvad motiverer unge generation efter generation til at blive ved med at male graffiti? – Udforskning af spændinger og modsætninger i unges graffiti-aktivitet
PPT nr. 4-2021: Mariane Hedegaard: Hvad motiverer unge generation efter generation til at blive ved med at male graffiti? – Udforskning af spændinger og modsætninger i unges graffiti-aktivitet
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Af Mads Bank: Æstetisk fremstilling, stemning og subjektivitet i socialt arbejde
PPT nr. 4-2021: Af Mads Bank: Æstetisk fremstilling, stemning og subjektivitet i socialt arbejde
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Kristian Holte Kofod: ‘Et hjernebrud kan gøre verden til en laks’ – Kreativ skrivning som æstetisk dokumentation
PPT nr. 4-2021: Kristian Holte Kofod: ‘Et hjernebrud kan gøre verden til en laks’ – Kreativ skrivning som æstetisk dokumentation
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Sonny Kaasing & Kristian Holte Kofod: Æstetisk dokumentation – af unges selv-fortællinger
PPT nr. 4-2021: Sonny Kaasing & Kristian Holte Kofod: Æstetisk dokumentation – af unges selv-fortællinger
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Anna Fjeldsted: Det fastholder uden at fastlåse Æstetisk refleksion og responsivitet i den konsultative praksis
PPT nr. 4-2021: Anna Fjeldsted: Det fastholder uden at fastlåse Æstetisk refleksion og responsivitet i den konsultative praksis
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Thomas Gylling-Andersen: Kan implementeringen af demokratiske, æstetiske processer i danskundervisningen være medierende for udviklings- bevægelser i børnefællesskaber?
PPT nr. 4-2021: Thomas Gylling-Andersen: Kan implementeringen af demokratiske, æstetiske processer i danskundervisningen være medierende for udviklings- bevægelser i børnefællesskaber?
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Kirstine K. Høgsbro: Kunst om kunst som del af en konsultativ, pædagogisk- psykologisk faglighed
PPT nr. 4-2021: Kirstine K. Høgsbro: Kunst om kunst som del af en konsultativ, pædagogisk- psykologisk faglighed
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum: Skrivegrupper som resonansrum – Pædagogiske og gruppe- terapeutiske pointer fra et forskningsprojekt i psykiatrien med skrivegrupper ledet af skønlitterære forfattere
PPT nr. 4-2021: Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum: Skrivegrupper som resonansrum – Pædagogiske og gruppe- terapeutiske pointer fra et forskningsprojekt i psykiatrien med skrivegrupper ledet af skønlitterære forfattere
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Ole V. Rasmussen: Komposition og professionelt arbejde i PPR – en spejling i jazzmusik
PPT nr. 4-2021: Ole V. Rasmussen: Komposition og professionelt arbejde i PPR – en spejling i jazzmusik
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Morten Nissen & Julie Kordovsky: Om at lege med tekster i skolen
PPT nr. 4-2021: Morten Nissen & Julie Kordovsky: Om at lege med tekster i skolen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky & Morten Nissen: Enter stage: Dramatiske refleksioner i folkeskolen
PPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky & Morten Nissen: Enter stage: Dramatiske refleksioner i folkeskolen
Køb: 55 kr