PPT nr 3-2020: Jonas Yde Højgaard: Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst
PPT nr 3-2020: Jonas Yde Højgaard: Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst

PPT nr 3-2020: Jonas Yde Højgaard: Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst

Denne artikel viser, at unges grunde til fravær fra skole er meningsfulde set i lyset af netop det liv, den enkelte lever – noget som tidligere forskning har overset. Artiklen præsenterer to ottende klasses-drenges forståelser af de kontekster, der er vigtige for dem, og konkluderer, at fravær bliver en menings- fuld handling set i lyset af, hvordan drengene forstår disse kontekster. Artiklen viser ydermere, hvordan disse forståelser af kontekster sammenflettes i drengenes liv, hvilket betyder, at kontekster, der ikke umiddelbart har noget med fravær at gøre, stadig har indflydelse på drengenes grunde til fravær.
Køb
55 DKK
Download link til fil
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT nr. 1-2020 Når skole vælges fra – indledning Af Helle Rabøl Hansen
PPT nr. 1-2020 Når skole vælges fra – indledning Af Helle Rabøl Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen Af Gro Emmertsen Lund
PPT nr. 1-2020 Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen Af Gro Emmertsen Lund
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Ligegyldighedens mellemsted: Affekt i undervisningsrummet på HF Af Anne Görlich
PPT nr. 1-2020 Ligegyldighedens mellemsted: Affekt i undervisningsrummet på HF Af Anne Görlich
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Skolevægring: sammenviklinger og subjektpositioner Af Frederikke Skaaning Knage
PPT nr. 1-2020 Skolevægring: sammenviklinger og subjektpositioner Af Frederikke Skaaning Knage
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Skole skal give mening for alle børn Af Suna Christensen
PPT nr. 1-2020 Skole skal give mening for alle børn Af Suna Christensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 En praktikkers dilemmaer om skolefravær Af Thomas Berg Nielsen
PPT nr. 1-2020 En praktikkers dilemmaer om skolefravær Af Thomas Berg Nielsen
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Fra børn og fulde folk… Hvad børn selv siger om skoleundgåelse Af Tine Basse Fisker
PPT nr. 1-2020 Fra børn og fulde folk… Hvad børn selv siger om skoleundgåelse Af Tine Basse Fisker
Køb: 55 kr
Hvorfor er det så svært at udvikle “Skolen for Alle”?
Hvorfor er det så svært at udvikle “Skolen for Alle”?
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR Af Henning Strand
PPT nr. 2-2020 Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR Af Henning Strand
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling Af Gitte Jørgensen
PPT nr. 2-2020 Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling Af Gitte Jørgensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Pædagogperspektiver på forsker- praktiker samarbejde med fokus på at skabe forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 2-2020 Pædagogperspektiver på forsker- praktiker samarbejde med fokus på at skabe forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Brug af data og forskningsviden i dagtilbud Af Line Skov Hansen
PPT nr. 2-2020 Brug af data og forskningsviden i dagtilbud Af Line Skov Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Daginstitutioner er forskellige Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 2-2020 Daginstitutioner er forskellige Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme Af May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen
PPT nr. 2-2020 Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme Af May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder Af Noomi Matthiesen
PPT nr. 2-2020 Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder Af Noomi Matthiesen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR – med fokus på opbygning af fælles succesmål Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
PPT nr. 2-2020 Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR – med fokus på opbygning af fælles succesmål Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Barnets perspektiv på tværfaglige møder – observation som konsultativ samarbejdsform Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
PPT nr. 2-2020 Barnets perspektiv på tværfaglige møder – observation som konsultativ samarbejdsform Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020: Laila Colding Lagermann: Fraværets fornuft. En forståelig modstand på et ubærligt skoleliv?
PPT nr. 1-2020: Laila Colding Lagermann: Fraværets fornuft. En forståelig modstand på et ubærligt skoleliv?
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020 Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen: Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb
PPT nr. 3-2020 Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen: Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020 Anna Sejer Nielsen: “Det gider jeg ikke!” – Professionelles arbejde med det, de endnu ikke har forstået
PPT nr. 3-2020 Anna Sejer Nielsen: “Det gider jeg ikke!” – Professionelles arbejde med det, de endnu ikke har forstået
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020 Aske Glindvad Nørgaard & Anette Bentholm: Fællesskabende bevægelsesaktiviteter skaber social interaktion mellem børn med og uden autisme
PPT nr. 3-2020 Aske Glindvad Nørgaard & Anette Bentholm: Fællesskabende bevægelsesaktiviteter skaber social interaktion mellem børn med og uden autisme
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020: Bjørg Kjær: Ikke som andre børn Forældreskab når børn klassificeres som børn med særlige behov
PPT nr. 3-2020: Bjørg Kjær: Ikke som andre børn Forældreskab når børn klassificeres som børn med særlige behov
Køb: 55 kr
PPT nr.3-2020: Nicola Nyhave: Tvivl og mod – uærbødighed overfor etablerede forforståelser
PPT nr.3-2020: Nicola Nyhave: Tvivl og mod – uærbødighed overfor etablerede forforståelser
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020: Micki Sonne Kaa Sunesen og Preben Olund Kirkegaard: Dybdelæring i skolen
PPT nr. 3-2020: Micki Sonne Kaa Sunesen og Preben Olund Kirkegaard: Dybdelæring i skolen
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020: Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ og Jan Mejding: Kan ulik praktisering av reglene
PPT nr. 3-2020: Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ og Jan Mejding: Kan ulik praktisering av reglene
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020 Bent B. Andresen: Forudsætninger for udforskende praksis og organisatorisk læring i dagtilbud
PPT nr. 4-2020 Bent B. Andresen: Forudsætninger for udforskende praksis og organisatorisk læring i dagtilbud
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Jan Peeters: In search of Pedagogical Heroes: What makes practitioners improve their pedagogical practice?
PPT nr. 4-2020: Jan Peeters: In search of Pedagogical Heroes: What makes practitioners improve their pedagogical practice?
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020 Bente Jensen, Roddy Walker og Maria Marquard: Bæredygtig Kompetenceudvikling i Dagtilbud
PPT nr. 4-2020 Bente Jensen, Roddy Walker og Maria Marquard: Bæredygtig Kompetenceudvikling i Dagtilbud
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Peter Andersen: Organisatorisk udvikling gennem psykologisk sikkerhed og lydhør ledelse
PPT nr. 4-2020: Peter Andersen: Organisatorisk udvikling gennem psykologisk sikkerhed og lydhør ledelse
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: May Britt Drugli: Å begynne i barnehagen – små barns prosess
PPT nr. 4-2020: May Britt Drugli: Å begynne i barnehagen – små barns prosess
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Charlotte Ringsmose: Data og forskningsviden som grundlag for udvikling af kvalitet
PPT nr. 4-2020: Charlotte Ringsmose: Data og forskningsviden som grundlag for udvikling af kvalitet
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Line Skov Hansen: Udvikling af en evaluerings­ kultur i dagtilbud
PPT nr. 4-2020: Line Skov Hansen: Udvikling af en evaluerings­ kultur i dagtilbud
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Line Anne Roien og Stine Lindberg: Skolen i Florida, hvor tvær­ professionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes
PPT nr. 4-2020: Line Anne Roien og Stine Lindberg: Skolen i Florida, hvor tvær­ professionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes
Køb: 55 kr