PPT nr. 1-2020 En praktikkers dilemmaer om skolefravær Af Thomas Berg Nielsen
PPT nr. 1-2020 En praktikkers dilemmaer om skolefravær Af Thomas Berg Nielsen

PPT nr. 1-2020 En praktikkers dilemmaer om skolefravær Af Thomas Berg Nielsen

Vi har i dette temanummer inviteret Thomas Berg Nielsen til at præsentere sine synspunkter og erfaringer i arbejdet med elever der ikke trives i skolen, og som har et stort skolefravær. Thomas Berg Nielsen har arbejdet som leder i folkeskolen og har været i nærkontakt med fraværsproblematikker midt i og omkring en tid, hvor skolereformen fra 2013 med bl.a. længere skoledag skulle implementeres. Det er ét aspekt ud af flere, der i Nielsens perspektiv har haft betydning for elever, der vælger skolen fra, og hvordan de kommes i møde, eller ikke mødes. Endvidere sætter Nielsen fokus på elevfællesskabet og relationer og i et afsnit skifter han perspektiv fra leder til forældre.
Køb
55 DKK
Download link til fil
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT nr. 1-2020 Når skole vælges fra – indledning Af Helle Rabøl Hansen
PPT nr. 1-2020 Når skole vælges fra – indledning Af Helle Rabøl Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen Af Gro Emmertsen Lund
PPT nr. 1-2020 Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen Af Gro Emmertsen Lund
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Ligegyldighedens mellemsted: Affekt i undervisningsrummet på HF Af Anne Görlich
PPT nr. 1-2020 Ligegyldighedens mellemsted: Affekt i undervisningsrummet på HF Af Anne Görlich
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Skolevægring: sammenviklinger og subjektpositioner Af Frederikke Skaaning Knage
PPT nr. 1-2020 Skolevægring: sammenviklinger og subjektpositioner Af Frederikke Skaaning Knage
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Skole skal give mening for alle børn Af Suna Christensen
PPT nr. 1-2020 Skole skal give mening for alle børn Af Suna Christensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020 Fra børn og fulde folk… Hvad børn selv siger om skoleundgåelse Af Tine Basse Fisker
PPT nr. 1-2020 Fra børn og fulde folk… Hvad børn selv siger om skoleundgåelse Af Tine Basse Fisker
Køb: 55 kr
Hvorfor er det så svært at udvikle “Skolen for Alle”?
Hvorfor er det så svært at udvikle “Skolen for Alle”?
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR Af Henning Strand
PPT nr. 2-2020 Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR Af Henning Strand
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling Af Gitte Jørgensen
PPT nr. 2-2020 Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling Af Gitte Jørgensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Pædagogperspektiver på forsker- praktiker samarbejde med fokus på at skabe forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 2-2020 Pædagogperspektiver på forsker- praktiker samarbejde med fokus på at skabe forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Brug af data og forskningsviden i dagtilbud Af Line Skov Hansen
PPT nr. 2-2020 Brug af data og forskningsviden i dagtilbud Af Line Skov Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Daginstitutioner er forskellige Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 2-2020 Daginstitutioner er forskellige Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme Af May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen
PPT nr. 2-2020 Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme Af May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder Af Noomi Matthiesen
PPT nr. 2-2020 Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder Af Noomi Matthiesen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR – med fokus på opbygning af fælles succesmål Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
PPT nr. 2-2020 Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR – med fokus på opbygning af fælles succesmål Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2020 Barnets perspektiv på tværfaglige møder – observation som konsultativ samarbejdsform Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
PPT nr. 2-2020 Barnets perspektiv på tværfaglige møder – observation som konsultativ samarbejdsform Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2020: Laila Colding Lagermann: Fraværets fornuft. En forståelig modstand på et ubærligt skoleliv?
PPT nr. 1-2020: Laila Colding Lagermann: Fraværets fornuft. En forståelig modstand på et ubærligt skoleliv?
Køb: 55 kr
PPT nr 3-2020: Jonas Yde Højgaard: Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst
PPT nr 3-2020: Jonas Yde Højgaard: Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020 Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen: Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb
PPT nr. 3-2020 Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen: Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020 Anna Sejer Nielsen: “Det gider jeg ikke!” – Professionelles arbejde med det, de endnu ikke har forstået
PPT nr. 3-2020 Anna Sejer Nielsen: “Det gider jeg ikke!” – Professionelles arbejde med det, de endnu ikke har forstået
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020 Aske Glindvad Nørgaard & Anette Bentholm: Fællesskabende bevægelsesaktiviteter skaber social interaktion mellem børn med og uden autisme
PPT nr. 3-2020 Aske Glindvad Nørgaard & Anette Bentholm: Fællesskabende bevægelsesaktiviteter skaber social interaktion mellem børn med og uden autisme
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020: Bjørg Kjær: Ikke som andre børn Forældreskab når børn klassificeres som børn med særlige behov
PPT nr. 3-2020: Bjørg Kjær: Ikke som andre børn Forældreskab når børn klassificeres som børn med særlige behov
Køb: 55 kr
PPT nr.3-2020: Nicola Nyhave: Tvivl og mod – uærbødighed overfor etablerede forforståelser
PPT nr.3-2020: Nicola Nyhave: Tvivl og mod – uærbødighed overfor etablerede forforståelser
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020: Micki Sonne Kaa Sunesen og Preben Olund Kirkegaard: Dybdelæring i skolen
PPT nr. 3-2020: Micki Sonne Kaa Sunesen og Preben Olund Kirkegaard: Dybdelæring i skolen
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2020: Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ og Jan Mejding: Kan ulik praktisering av reglene
PPT nr. 3-2020: Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ og Jan Mejding: Kan ulik praktisering av reglene
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020 Bent B. Andresen: Forudsætninger for udforskende praksis og organisatorisk læring i dagtilbud
PPT nr. 4-2020 Bent B. Andresen: Forudsætninger for udforskende praksis og organisatorisk læring i dagtilbud
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Jan Peeters: In search of Pedagogical Heroes: What makes practitioners improve their pedagogical practice?
PPT nr. 4-2020: Jan Peeters: In search of Pedagogical Heroes: What makes practitioners improve their pedagogical practice?
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020 Bente Jensen, Roddy Walker og Maria Marquard: Bæredygtig Kompetenceudvikling i Dagtilbud
PPT nr. 4-2020 Bente Jensen, Roddy Walker og Maria Marquard: Bæredygtig Kompetenceudvikling i Dagtilbud
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Peter Andersen: Organisatorisk udvikling gennem psykologisk sikkerhed og lydhør ledelse
PPT nr. 4-2020: Peter Andersen: Organisatorisk udvikling gennem psykologisk sikkerhed og lydhør ledelse
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: May Britt Drugli: Å begynne i barnehagen – små barns prosess
PPT nr. 4-2020: May Britt Drugli: Å begynne i barnehagen – små barns prosess
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Charlotte Ringsmose: Data og forskningsviden som grundlag for udvikling af kvalitet
PPT nr. 4-2020: Charlotte Ringsmose: Data og forskningsviden som grundlag for udvikling af kvalitet
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Line Skov Hansen: Udvikling af en evaluerings­ kultur i dagtilbud
PPT nr. 4-2020: Line Skov Hansen: Udvikling af en evaluerings­ kultur i dagtilbud
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2020: Line Anne Roien og Stine Lindberg: Skolen i Florida, hvor tvær­ professionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes
PPT nr. 4-2020: Line Anne Roien og Stine Lindberg: Skolen i Florida, hvor tvær­ professionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes
Køb: 55 kr