PPT nr. 5/6-2019 Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede - Af Mathias Nimgaard Larsen
PPT nr. 5/6-2019 Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede - Af Mathias Nimgaard Larsen

PPT nr. 5/6-2019 Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede - Af Mathias Nimgaard Larsen

Computerspil på dagsordenen
Computerspillere (også kaldet gamere) har længe haft et ry som unge, asociale drenge, der valgte at bruge størstedelen af deres tid i en virtuel verden, hvor de havde bedre mulighed for succes end i den virkelige verden (Barnett & Coulson, 2010). Dog har senere tids forskning vist, at dette billede af den typiske gamer ikke var korrekt, og at computerspil (også kaldet gaming) kan være med til bl.a. at kontribuere positivt til udviklingen af børn og unges samarbejdsevner (Barnett & Coulson, 2010).
DRs medieforskning har vist, at op mod 96% af danske teenagedrenge spiller computerspil, hvoraf 49% spiller dagligt (DR Medieforskning, 2017), mens computerspilsbranchens medie esportmagasinet.dk antager, at 10% af forældrene ser deres børns forbrug af computerspil som noget negativt (Esportmagasinet.dk, 2018).
I en tid hvor eSport bliver større og større, og hvor Gaming Disorder for nyligt kom på listen over psykiske lidelser i ICD 11 (WHO, 2018), bør psykologien som videnskab undersøge, hvorvidt det er nødvendigt for forældre at minimere computerspil som aktivitet hos børn, og hvornår unge kan blive diagnosticeret med Gaming Disorder.
Mathias Nimgaard Larsen er selv gamer og har dermed et eksklusiv kend- skab til e-sportens software og miljø.
Download
cloud_download
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT nr. 1-2019 Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker: Skal man spørge børnene?
PPT nr. 1-2019 Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker: Skal man spørge børnene?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Lise Hostrup Sønnichsen: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om “vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre
PPT nr. 1-2019 Lise Hostrup Sønnichsen: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om “vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Johanne Strønen: PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet?
PPT nr. 1-2019 Johanne Strønen: PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Henning Strand: Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog
PPT nr. 1-2019 Henning Strand: Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Frida Nøddebo Nyrup: Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen
PPT nr. 1-2019 Frida Nøddebo Nyrup: Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Aske Glindvad Nørgård: Fælleskabende idræt for mennesker med autismespektrumforstyrrelse
PPT nr. 1-2019 Aske Glindvad Nørgård: Fælleskabende idræt for mennesker med autismespektrumforstyrrelse
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 William J. Boone: Rasch Methods for Beginners
PPT nr. 1-2019 William J. Boone: Rasch Methods for Beginners
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Anne Hejgaard: Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte
PPT nr. 1-2019 Anne Hejgaard: Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs Af Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen,
PPT nr. 2-2019 Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs Af Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen,
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 PPR-psykologers arbejde med børns betingelser – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework Af Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt
PPT nr. 2-2019 PPR-psykologers arbejde med børns betingelser – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework Af Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Det som flaskehalsen peger på! – Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave Af Peter Busch-Jensen
PPT nr. 2-2019 Det som flaskehalsen peger på! – Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave Af Peter Busch-Jensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen Af Tilde Mardahl-Hansen
PPT nr. 2-2019 Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen Af Tilde Mardahl-Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Skolevanskeligheder set fra forældres perspektiver – om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR? Af Dorte Kousholt
PPT nr. 2-2019 Skolevanskeligheder set fra forældres perspektiver – om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR? Af Dorte Kousholt
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Problemers sociale udviklingshistorie – elevperspektiver på inklusion Af Ida Schwartz
PPT nr. 2-2019 Problemers sociale udviklingshistorie – elevperspektiver på inklusion Af Ida Schwartz
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Crisis Management in Schools (CMiS) A Model for Supportive Intervention in Schools Following Crises / Disastrous Events Developed by the European School Psychology Centre for Training Af Bernhard Meißner
PPT nr. 3-2019 Crisis Management in Schools (CMiS) A Model for Supportive Intervention in Schools Following Crises / Disastrous Events Developed by the European School Psychology Centre for Training Af Bernhard Meißner
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019  Maria Schnack Wolff, et. al.: Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR - Praksisfortælling - PPR Silkeborg
PPT nr. 3-2019 Maria Schnack Wolff, et. al.: Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR - Praksisfortælling - PPR Silkeborg
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Terrorangrebet i København februar 2015 Praksiserfaringer fra Det Jødiske Samfunds Traume-Support Gruppe Af Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin , Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli
PPT nr. 3-2019 Terrorangrebet i København februar 2015 Praksiserfaringer fra Det Jødiske Samfunds Traume-Support Gruppe Af Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin , Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 «Såret som gror?» Af Nils Petter Reinholdt
PPT nr. 3-2019 «Såret som gror?» Af Nils Petter Reinholdt
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering af hjælperne Af Rikke Høgsted
PPT nr. 3-2019 Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering af hjælperne Af Rikke Høgsted
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi Af Atle Dyregrov
PPT nr. 3-2019 Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi Af Atle Dyregrov
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige Af Lillian Zøllner
PPT nr. 3-2019 Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige Af Lillian Zøllner
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for opperationel kriseintervention Af Robert Jonasen
PPT nr. 3-2019 Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for opperationel kriseintervention Af Robert Jonasen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 4-2019 Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 4-2019 Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? Af Lone Svinth
PPT nr. 4-2019 Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? Af Lone Svinth
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelses- muligheder for børn i udsatte positioner Af Lone Svinth
PPT nr. 4-2019 Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelses- muligheder for børn i udsatte positioner Af Lone Svinth
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Som ringe i vandet – PPR’s bidrag til folkeskoleudvikling gennem Nest - Af Anna Crawford Kromann og Lene Tanggaard
PPT nr. 5/6-2019 Som ringe i vandet – PPR’s bidrag til folkeskoleudvikling gennem Nest - Af Anna Crawford Kromann og Lene Tanggaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge - Af Anne Stærk og Thilde Westmark
PPT nr. 5/6-2019 Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge - Af Anne Stærk og Thilde Westmark
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Skydeidræt som kropsforankret læring En kropsfænomenologisk analyse af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - Af Annegrete Gohr Månsson, Mette Elmose, Søren Dalsgaard og Kirsten K. Roessler.
PPT nr. 5/6-2019 Skydeidræt som kropsforankret læring En kropsfænomenologisk analyse af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - Af Annegrete Gohr Månsson, Mette Elmose, Søren Dalsgaard og Kirsten K. Roessler.
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention - Af Else Skibsted
PPT nr. 5/6-2019 Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention - Af Else Skibsted
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration? - Af Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
PPT nr. 5/6-2019 Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration? - Af Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Hvad driver de ambitiøse elever? En kritisk analyse af brugbarheden af Dwecks teori som forklaringsmodel for mentale karakteristika hos “12-tals piger”. Af Sara Priscilla Damgaard-Møller og Johanne Jeppesen Lomholt
PPT nr. 5/6-2019 Hvad driver de ambitiøse elever? En kritisk analyse af brugbarheden af Dwecks teori som forklaringsmodel for mentale karakteristika hos “12-tals piger”. Af Sara Priscilla Damgaard-Møller og Johanne Jeppesen Lomholt
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 PPR og de normative forudsætninger - Af Thomas Szulevicz
PPT nr. 5/6-2019 PPR og de normative forudsætninger - Af Thomas Szulevicz
Køb: 55 kr