PPT nr. 2-2019 Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs Af Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen,
PPT nr. 2-2019 Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs Af Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen,

PPT nr. 2-2019 Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs Af Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen,

I denne indledende artikel vil vi fortælle om det forskningsprojekt, der ligger bag den serie af artikler, som man som læser vil møde i dette temanummer.
Samtlige forfattere i nummeret har således arbejdet sammen om et mangesidet forskningsprojekt om børns skole- liv – i samarbejde med lærere, pædagoger, psykologer, skoleledere, forvaltningspersonale, m.m. Projektet har været finansieret af den frie forskningsfond for Kultur og Kommunikation og forløbet fra 2014-2018.1
Forskning omkring skolen har haft en tendens til at udforske en række felter, der spiller sammen i skolens sammensatte hverdagsliv, adskilt. Man har typisk fokuseret på læreres klasserumsledelse, børns perspektiver i skolen, skoleledelse, PPR’s opgaver, osv. som separate felter, “som om” de kan forstås hver for sig. I det forskningsprojekt, temanummeret bygger på, har det været en eksplicit bestræbelse at kaste lys på disse mange felters komplekse samspil i hverdagslivet. Kon-kret betyder det, at vi i dette projekt – i samarbejde med tre forskellige danske kommuner – har koblet en række forskellige delprojekter i en samlet projektgruppe – med fokus på PPR-psykologers roller og opgaver, læreres professionelle praksis, børns perspektiver i skolelivet, skoleledelse og forvaltning og lovgivning som betingelser for det tværprofessionelle samarbejde.
Derved har vi fået unik lejlighed til at studere mange forskellige parters perspektiver i forløb, der har strakt sig over tid og på tværs af sammenhænge. Projektet har været samlet om et fælles fokus på betydninger for børns deltagelsesmuligheder i folkeskolen – på den måde har de forskellige delprojekter fra forskellige felter bidraget med viden om den fælles problemstilling.
I denne – temanummerets indledende – artikel fremlægges projektets bag- grund, design og ideer samt forskningsspørgsmål og nysgerrigheder i de delprojekter, der hver især er repræsenteret gennem temanummerets for- skellige artikler.
PPR – og psykologerne her – spiller på mange måder en nøglerolle i det mangefaceterede samarbejde omkring især børn i vanskeligheder i skolen.
Køb
55 DKK
Download link til fil
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT nr. 1-2019 Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker: Skal man spørge børnene?
PPT nr. 1-2019 Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker: Skal man spørge børnene?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Lise Hostrup Sønnichsen: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om “vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre
PPT nr. 1-2019 Lise Hostrup Sønnichsen: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om “vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Johanne Strønen: PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet?
PPT nr. 1-2019 Johanne Strønen: PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Henning Strand: Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog
PPT nr. 1-2019 Henning Strand: Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Frida Nøddebo Nyrup: Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen
PPT nr. 1-2019 Frida Nøddebo Nyrup: Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Aske Glindvad Nørgård: Fælleskabende idræt for mennesker med autismespektrumforstyrrelse
PPT nr. 1-2019 Aske Glindvad Nørgård: Fælleskabende idræt for mennesker med autismespektrumforstyrrelse
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 William J. Boone: Rasch Methods for Beginners
PPT nr. 1-2019 William J. Boone: Rasch Methods for Beginners
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Anne Hejgaard: Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte
PPT nr. 1-2019 Anne Hejgaard: Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 PPR-psykologers arbejde med børns betingelser – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework Af Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt
PPT nr. 2-2019 PPR-psykologers arbejde med børns betingelser – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework Af Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Det som flaskehalsen peger på! – Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave Af Peter Busch-Jensen
PPT nr. 2-2019 Det som flaskehalsen peger på! – Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave Af Peter Busch-Jensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen Af Tilde Mardahl-Hansen
PPT nr. 2-2019 Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen Af Tilde Mardahl-Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Skolevanskeligheder set fra forældres perspektiver – om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR? Af Dorte Kousholt
PPT nr. 2-2019 Skolevanskeligheder set fra forældres perspektiver – om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR? Af Dorte Kousholt
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Problemers sociale udviklingshistorie – elevperspektiver på inklusion Af Ida Schwartz
PPT nr. 2-2019 Problemers sociale udviklingshistorie – elevperspektiver på inklusion Af Ida Schwartz
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Crisis Management in Schools (CMiS) A Model for Supportive Intervention in Schools Following Crises / Disastrous Events Developed by the European School Psychology Centre for Training Af Bernhard Meißner
PPT nr. 3-2019 Crisis Management in Schools (CMiS) A Model for Supportive Intervention in Schools Following Crises / Disastrous Events Developed by the European School Psychology Centre for Training Af Bernhard Meißner
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019  Maria Schnack Wolff, et. al.: Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR - Praksisfortælling - PPR Silkeborg
PPT nr. 3-2019 Maria Schnack Wolff, et. al.: Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR - Praksisfortælling - PPR Silkeborg
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Terrorangrebet i København februar 2015 Praksiserfaringer fra Det Jødiske Samfunds Traume-Support Gruppe Af Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin , Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli
PPT nr. 3-2019 Terrorangrebet i København februar 2015 Praksiserfaringer fra Det Jødiske Samfunds Traume-Support Gruppe Af Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin , Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 «Såret som gror?» Af Nils Petter Reinholdt
PPT nr. 3-2019 «Såret som gror?» Af Nils Petter Reinholdt
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering af hjælperne Af Rikke Høgsted
PPT nr. 3-2019 Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering af hjælperne Af Rikke Høgsted
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi Af Atle Dyregrov
PPT nr. 3-2019 Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi Af Atle Dyregrov
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige Af Lillian Zøllner
PPT nr. 3-2019 Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige Af Lillian Zøllner
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for opperationel kriseintervention Af Robert Jonasen
PPT nr. 3-2019 Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for opperationel kriseintervention Af Robert Jonasen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 4-2019 Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 4-2019 Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? Af Lone Svinth
PPT nr. 4-2019 Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? Af Lone Svinth
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelses- muligheder for børn i udsatte positioner Af Lone Svinth
PPT nr. 4-2019 Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelses- muligheder for børn i udsatte positioner Af Lone Svinth
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Som ringe i vandet – PPR’s bidrag til folkeskoleudvikling gennem Nest - Af Anna Crawford Kromann og Lene Tanggaard
PPT nr. 5/6-2019 Som ringe i vandet – PPR’s bidrag til folkeskoleudvikling gennem Nest - Af Anna Crawford Kromann og Lene Tanggaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge - Af Anne Stærk og Thilde Westmark
PPT nr. 5/6-2019 Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge - Af Anne Stærk og Thilde Westmark
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Skydeidræt som kropsforankret læring En kropsfænomenologisk analyse af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - Af Annegrete Gohr Månsson, Mette Elmose, Søren Dalsgaard og Kirsten K. Roessler.
PPT nr. 5/6-2019 Skydeidræt som kropsforankret læring En kropsfænomenologisk analyse af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - Af Annegrete Gohr Månsson, Mette Elmose, Søren Dalsgaard og Kirsten K. Roessler.
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention - Af Else Skibsted
PPT nr. 5/6-2019 Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention - Af Else Skibsted
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede - Af Mathias Nimgaard Larsen
PPT nr. 5/6-2019 Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede - Af Mathias Nimgaard Larsen
Gratis
PPT nr. 5/6-2019 Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration? - Af Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
PPT nr. 5/6-2019 Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration? - Af Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Hvad driver de ambitiøse elever? En kritisk analyse af brugbarheden af Dwecks teori som forklaringsmodel for mentale karakteristika hos “12-tals piger”. Af Sara Priscilla Damgaard-Møller og Johanne Jeppesen Lomholt
PPT nr. 5/6-2019 Hvad driver de ambitiøse elever? En kritisk analyse af brugbarheden af Dwecks teori som forklaringsmodel for mentale karakteristika hos “12-tals piger”. Af Sara Priscilla Damgaard-Møller og Johanne Jeppesen Lomholt
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 PPR og de normative forudsætninger - Af Thomas Szulevicz
PPT nr. 5/6-2019 PPR og de normative forudsætninger - Af Thomas Szulevicz
Køb: 55 kr