PPT nr. 1-2019 William J. Boone: Rasch Methods for Beginners
PPT nr. 1-2019 William J. Boone: Rasch Methods for Beginners

PPT nr. 1-2019 William J. Boone: Rasch Methods for Beginners

Why is knowledge of “Rasch methods” of interest to psychologists, policy makers, teachers, students and researches? Why might a basic overview of a psychometric method (Rasch) be of interest to such a diverse group of indi- viduals? In a nutshell- if you are using tests or surveys in some manner (be it developing a test/survey, evaluating test/survey data, making decisions from test/survey results, or just interested in better interpreting the testing/ surveying of respondents) Rasch techniques can help you improve the quality of your efforts. Generally, Rasch techniques are useful when evaluating data from multiple choice tests, partial credit tests, and rating scale Likert surveys-thus if that is the type of data you might collect or evaluate or make decisions based upon-Rasch can often be of an immediate help. Rasch techniques for tests and surveys have revolutionized how tests and surveys are developed and how data is evaluated and results communicated in many fields of research (e.g. Social Sciences, Medicine). It is the author’s view that regardless of one’s interests and goals, basic Rasch techniques are not difficult to master.
More specifically what can Rasch techniques allow you to do?
Rasch techniques can provide a guiding framework that will help you develop new tests and new surveys that address issues associated with reliability and validity.
Rasch techniques can furnish you with a roadmap of factors to consider if you are contemplating the use of existing tests/surveys for a project. Of course the roadmap can be used for tests and surveys you might wish to develop.
Rasch software can help you evaluate your data and compute so called “per- son measures” (e.g. a person’s overall test performance, a person’s overall attitude toward a set of survey items) and “item difficulties” (for example, which test items are most difficult, which survey items are easiest to agree with).
Rasch methods can be used to help anyone with an interest in using test and survey data to communicate findings to stakeholders in an understandable (nontechnical) manner.
What is provided to readers of this article? In this article the author pro- vides a brief non-technical overview of some techniques which were pioneered by the Danish mathematician Georg Rasch (Rasch, 1960) and extended by the American Psychometrician Benjamin Wright (Wright and Stone, 1979, Wright and Masters, 1982).
Køb
55 DKK
Download link til fil
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT nr. 1-2019 Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker: Skal man spørge børnene?
PPT nr. 1-2019 Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker: Skal man spørge børnene?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Lise Hostrup Sønnichsen: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om “vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre
PPT nr. 1-2019 Lise Hostrup Sønnichsen: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om “vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Johanne Strønen: PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet?
PPT nr. 1-2019 Johanne Strønen: PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet?
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Henning Strand: Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog
PPT nr. 1-2019 Henning Strand: Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Frida Nøddebo Nyrup: Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen
PPT nr. 1-2019 Frida Nøddebo Nyrup: Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Aske Glindvad Nørgård: Fælleskabende idræt for mennesker med autismespektrumforstyrrelse
PPT nr. 1-2019 Aske Glindvad Nørgård: Fælleskabende idræt for mennesker med autismespektrumforstyrrelse
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2019 Anne Hejgaard: Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte
PPT nr. 1-2019 Anne Hejgaard: Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs Af Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen,
PPT nr. 2-2019 Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs Af Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen,
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 PPR-psykologers arbejde med børns betingelser – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework Af Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt
PPT nr. 2-2019 PPR-psykologers arbejde med børns betingelser – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework Af Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Det som flaskehalsen peger på! – Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave Af Peter Busch-Jensen
PPT nr. 2-2019 Det som flaskehalsen peger på! – Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave Af Peter Busch-Jensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen Af Tilde Mardahl-Hansen
PPT nr. 2-2019 Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen Af Tilde Mardahl-Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Skolevanskeligheder set fra forældres perspektiver – om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR? Af Dorte Kousholt
PPT nr. 2-2019 Skolevanskeligheder set fra forældres perspektiver – om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR? Af Dorte Kousholt
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2019 Problemers sociale udviklingshistorie – elevperspektiver på inklusion Af Ida Schwartz
PPT nr. 2-2019 Problemers sociale udviklingshistorie – elevperspektiver på inklusion Af Ida Schwartz
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Crisis Management in Schools (CMiS) A Model for Supportive Intervention in Schools Following Crises / Disastrous Events Developed by the European School Psychology Centre for Training Af Bernhard Meißner
PPT nr. 3-2019 Crisis Management in Schools (CMiS) A Model for Supportive Intervention in Schools Following Crises / Disastrous Events Developed by the European School Psychology Centre for Training Af Bernhard Meißner
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019  Maria Schnack Wolff, et. al.: Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR - Praksisfortælling - PPR Silkeborg
PPT nr. 3-2019 Maria Schnack Wolff, et. al.: Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR - Praksisfortælling - PPR Silkeborg
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Terrorangrebet i København februar 2015 Praksiserfaringer fra Det Jødiske Samfunds Traume-Support Gruppe Af Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin , Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli
PPT nr. 3-2019 Terrorangrebet i København februar 2015 Praksiserfaringer fra Det Jødiske Samfunds Traume-Support Gruppe Af Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin , Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 «Såret som gror?» Af Nils Petter Reinholdt
PPT nr. 3-2019 «Såret som gror?» Af Nils Petter Reinholdt
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering af hjælperne Af Rikke Høgsted
PPT nr. 3-2019 Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering af hjælperne Af Rikke Høgsted
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi Af Atle Dyregrov
PPT nr. 3-2019 Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi Af Atle Dyregrov
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige Af Lillian Zøllner
PPT nr. 3-2019 Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige Af Lillian Zøllner
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2019 Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for opperationel kriseintervention Af Robert Jonasen
PPT nr. 3-2019 Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for opperationel kriseintervention Af Robert Jonasen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 4-2019 Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 4-2019 Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? Af Lone Svinth
PPT nr. 4-2019 Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? Af Lone Svinth
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2019 Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelses- muligheder for børn i udsatte positioner Af Lone Svinth
PPT nr. 4-2019 Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelses- muligheder for børn i udsatte positioner Af Lone Svinth
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Som ringe i vandet – PPR’s bidrag til folkeskoleudvikling gennem Nest - Af Anna Crawford Kromann og Lene Tanggaard
PPT nr. 5/6-2019 Som ringe i vandet – PPR’s bidrag til folkeskoleudvikling gennem Nest - Af Anna Crawford Kromann og Lene Tanggaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge - Af Anne Stærk og Thilde Westmark
PPT nr. 5/6-2019 Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge - Af Anne Stærk og Thilde Westmark
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Skydeidræt som kropsforankret læring En kropsfænomenologisk analyse af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - Af Annegrete Gohr Månsson, Mette Elmose, Søren Dalsgaard og Kirsten K. Roessler.
PPT nr. 5/6-2019 Skydeidræt som kropsforankret læring En kropsfænomenologisk analyse af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - Af Annegrete Gohr Månsson, Mette Elmose, Søren Dalsgaard og Kirsten K. Roessler.
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention - Af Else Skibsted
PPT nr. 5/6-2019 Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention - Af Else Skibsted
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede - Af Mathias Nimgaard Larsen
PPT nr. 5/6-2019 Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede - Af Mathias Nimgaard Larsen
Gratis
PPT nr. 5/6-2019 Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration? - Af Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
PPT nr. 5/6-2019 Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration? - Af Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 Hvad driver de ambitiøse elever? En kritisk analyse af brugbarheden af Dwecks teori som forklaringsmodel for mentale karakteristika hos “12-tals piger”. Af Sara Priscilla Damgaard-Møller og Johanne Jeppesen Lomholt
PPT nr. 5/6-2019 Hvad driver de ambitiøse elever? En kritisk analyse af brugbarheden af Dwecks teori som forklaringsmodel for mentale karakteristika hos “12-tals piger”. Af Sara Priscilla Damgaard-Møller og Johanne Jeppesen Lomholt
Køb: 55 kr
PPT nr. 5/6-2019 PPR og de normative forudsætninger - Af Thomas Szulevicz
PPT nr. 5/6-2019 PPR og de normative forudsætninger - Af Thomas Szulevicz
Køb: 55 kr