Køb enkeltartikler - "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 2022
PPT nr. 1-2022: Anne Crawford Kromann, Lene Tanggaard og Katrine Tranum Thomsen: Introduktion
PPT nr. 1-2022: Anne Crawford Kromann, Lene Tanggaard og Katrine Tranum Thomsen: Introduktion
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1 - 2022: Anna Crawford Kromann, Lene Tanggaard & Katrine Tranum Thomsen: Pragmatismen træder frem i Nest
PPT nr. 1 - 2022: Anna Crawford Kromann, Lene Tanggaard & Katrine Tranum Thomsen: Pragmatismen træder frem i Nest
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2022: Anna Crawford Kromann & Lene Tanggaard: Nest møder velfærdsideologi i Aarhus
PPT nr. 1-2022: Anna Crawford Kromann & Lene Tanggaard: Nest møder velfærdsideologi i Aarhus
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2022: Jacob Bogh Sønderby: Praksisnært følgeskab. Nest-inspireret samskabelse i Svendborg Kommune
PPT nr. 1-2022: Jacob Bogh Sønderby: Praksisnært følgeskab. Nest-inspireret samskabelse i Svendborg Kommune
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2022: Line Husum Pedersen, Lise Kirkegaard & Mads Rune Dahlstrøm: ALFA-klasser i Viborg Kommune
PPT nr. 1-2022: Line Husum Pedersen, Lise Kirkegaard & Mads Rune Dahlstrøm: ALFA-klasser i Viborg Kommune
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2022: Dorthe Møller Andersen, Karin Lykke & Katrine Tranum Thomsen: Nest i dagtilbud.
PPT nr. 1-2022: Dorthe Møller Andersen, Karin Lykke & Katrine Tranum Thomsen: Nest i dagtilbud.
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2022: Micki Sonne Kaa Sunesen: Nest – et bud på en transformeret specialpædagogisk praksisform
PPT nr. 1-2022: Micki Sonne Kaa Sunesen: Nest – et bud på en transformeret specialpædagogisk praksisform
Gratis
PPT nr. 1-2022: Benedikte Havndrup & Christine Christensen: Nest og det neuroaffektive i Slagelse
PPT nr. 1-2022: Benedikte Havndrup & Christine Christensen: Nest og det neuroaffektive i Slagelse
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2022: Jan Sejersdahl Kirkegaard: Perspektiver på Nest og mellemformer
PPT nr. 1-2022: Jan Sejersdahl Kirkegaard: Perspektiver på Nest og mellemformer
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2022: Thomas Szulevicz: Nest-pædagogikkens ubesvarede spørgsmål
PPT nr. 1-2022: Thomas Szulevicz: Nest-pædagogikkens ubesvarede spørgsmål
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2022: Jeppe Agger Nielsen: Outbreak: Nest på rejse i Danmark
PPT nr. 1-2022: Jeppe Agger Nielsen: Outbreak: Nest på rejse i Danmark
Køb: 55 DKK
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 2021
PPT nr. 1-2021: Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen: FORORD Skole, uddannelse og dag- institution som arena for trivsel
PPT nr. 1-2021: Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen: FORORD Skole, uddannelse og dag- institution som arena for trivsel
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2021: . Helle Rabøl Hansen m. fl.: Lyden, der forsvandt – unges oplevelser og overvejelser i en tid med corona
PPT nr. 1-2021: . Helle Rabøl Hansen m. fl.: Lyden, der forsvandt – unges oplevelser og overvejelser i en tid med corona
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2021: Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe:Ulighed, stigma og social retfærdighed: pædagogisk arbejde med børnehavebørn i udsatte positioner
PPT nr. 1-2021: Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe:Ulighed, stigma og social retfærdighed: pædagogisk arbejde med børnehavebørn i udsatte positioner
Køb: 55 DKK
PPT nr.1-2021: Lina Lundström: Vänskapskultur – ett hinder för social inkludering?
PPT nr.1-2021: Lina Lundström: Vänskapskultur – ett hinder för social inkludering?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen: Skoletrivsel som velvære, virke og vellidthed
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen: Skoletrivsel som velvære, virke og vellidthed
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2021: Venka Simovska og Dorte Kousholt: Trivsel – et befordrende eller tyrannisk begreb?
PPT nr. 1-2021: Venka Simovska og Dorte Kousholt: Trivsel – et befordrende eller tyrannisk begreb?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2021: Unni Lind: Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv – et kollektivt, kropsligt og konfliktuelt anliggende
PPT nr. 1-2021: Unni Lind: Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv – et kollektivt, kropsligt og konfliktuelt anliggende
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1: Anne Görlich og Liv Graversen: At stå i sårbarheden – om relationelle konteksters betydning for trivsel
PPT nr. 1: Anne Görlich og Liv Graversen: At stå i sårbarheden – om relationelle konteksters betydning for trivsel
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen: Retfærdighed, relationer og tilhør – forskningsperspektiver på elevtrivsel i gymnasiet
PPT nr. 1-2021: Jens Christian Nielsen: Retfærdighed, relationer og tilhør – forskningsperspektiver på elevtrivsel i gymnasiet
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2021 Dorte Kousholt og Jette Lentz: Hvordan skabes et styrket PPR? – Aktuelle bevægelser og dilemmaer
PPT nr. 2-2021 Dorte Kousholt og Jette Lentz: Hvordan skabes et styrket PPR? – Aktuelle bevægelser og dilemmaer
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2021 Jørn Nielsen og Søren Hertz: PPR som specialister i kompleksitet
PPT nr. 2-2021 Jørn Nielsen og Søren Hertz: PPR som specialister i kompleksitet
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2021 Charlotte Højholt & Maja Røn Larsen: Fællesskaber og situeret ulig- hed – om børns betingelser for indflydelse og udvikling af livsførelse
PPT nr. 2-2021 Charlotte Højholt & Maja Røn Larsen: Fællesskaber og situeret ulig- hed – om børns betingelser for indflydelse og udvikling af livsførelse
Køb: 55 DKK
 PPT nr. 2-2021 Mats Anderberg och Torbjörn Forkby: Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv
PPT nr. 2-2021 Mats Anderberg och Torbjörn Forkby: Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv
Gratis
PPT nr. 2-2021 Anette Kureer: PPRs rolle, selvforståelse og relevans i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn
PPT nr. 2-2021 Anette Kureer: PPRs rolle, selvforståelse og relevans i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn
Køb: 55 DKK
 PPT nr. 2-2021 Christoffer Granhøj Borring: Bevægelser mod praksisnære samarbejdsformer – historiske og aktuelle individualiseringsproblematikker i skolepsykologien
PPT nr. 2-2021 Christoffer Granhøj Borring: Bevægelser mod praksisnære samarbejdsformer – historiske og aktuelle individualiseringsproblematikker i skolepsykologien
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2021 omas Szulevicz & Torill Moen: Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiver- rollen i dansk og norsk PPR/PPT
PPT nr. 2-2021 omas Szulevicz & Torill Moen: Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiver- rollen i dansk og norsk PPR/PPT
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2021 Thomas Szulevicz, Peter Clement Lund & Rolf Lyneborg Lund: Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer?
PPT nr. 2-2021 Thomas Szulevicz, Peter Clement Lund & Rolf Lyneborg Lund: Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2021 Anne Morin: PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tvær- sektorielle samarbejder og interventioner
PPT nr. 2-2021 Anne Morin: PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tvær- sektorielle samarbejder og interventioner
Gratis
PPT nr. 2-2021 Micki Sonne Kaa Sunesen: Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR – i et mestringsperspektiv
PPT nr. 2-2021 Micki Sonne Kaa Sunesen: Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR – i et mestringsperspektiv
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2021 Redaktionen: Forord
PPT nr. 3-2021 Redaktionen: Forord
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2021 Anne Sofie Møller Sparre: Husk børnene – når mor eller far har et højrisikojob
PPT nr. 3-2021 Anne Sofie Møller Sparre: Husk børnene – når mor eller far har et højrisikojob
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2021 Christopher Kehlet Ebbrecht & Preben Bertelsen: Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?
PPT nr. 3-2021 Christopher Kehlet Ebbrecht & Preben Bertelsen: Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2021 Line Graff & Louise Wittendorff Jensen: Nye veje at gå i kommunernes tilbud til børn med skolefravær
PPT nr. 3-2021 Line Graff & Louise Wittendorff Jensen: Nye veje at gå i kommunernes tilbud til børn med skolefravær
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2021 Mogens Nygaard Christoffersen: Opsporing af psykisk vold mod børn
PPT nr. 3-2021 Mogens Nygaard Christoffersen: Opsporing af psykisk vold mod børn
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2021 Ole Løw: Co-teachende pædagogisk vejledning i skolen
PPT nr. 2-2021 Ole Løw: Co-teachende pædagogisk vejledning i skolen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2021 Thomas Gylling-Andersen: Om tilblivelsen af en trivsels- intervention i den danske folkeskole – et opgør med standardiserede tilgange
PPT nr. 3-2021 Thomas Gylling-Andersen: Om tilblivelsen af en trivsels- intervention i den danske folkeskole – et opgør med standardiserede tilgange
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Mariane Hedegaard: Hvad motiverer unge generation efter generation til at blive ved med at male graffiti? – Udforskning af spændinger og modsætninger i unges graffiti-aktivitet
PPT nr. 4-2021: Mariane Hedegaard: Hvad motiverer unge generation efter generation til at blive ved med at male graffiti? – Udforskning af spændinger og modsætninger i unges graffiti-aktivitet
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Af Mads Bank: Æstetisk fremstilling, stemning og subjektivitet i socialt arbejde
PPT nr. 4-2021: Af Mads Bank: Æstetisk fremstilling, stemning og subjektivitet i socialt arbejde
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Kristian Holte Kofod: ‘Et hjernebrud kan gøre verden til en laks’ – Kreativ skrivning som æstetisk dokumentation
PPT nr. 4-2021: Kristian Holte Kofod: ‘Et hjernebrud kan gøre verden til en laks’ – Kreativ skrivning som æstetisk dokumentation
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Sonny Kaasing & Kristian Holte Kofod: Æstetisk dokumentation – af unges selv-fortællinger
PPT nr. 4-2021: Sonny Kaasing & Kristian Holte Kofod: Æstetisk dokumentation – af unges selv-fortællinger
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Anna Fjeldsted: Det fastholder uden at fastlåse Æstetisk refleksion og responsivitet i den konsultative praksis
PPT nr. 4-2021: Anna Fjeldsted: Det fastholder uden at fastlåse Æstetisk refleksion og responsivitet i den konsultative praksis
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Thomas Gylling-Andersen: Kan implementeringen af demokratiske, æstetiske processer i danskundervisningen være medierende for udviklings- bevægelser i børnefællesskaber?
PPT nr. 4-2021: Thomas Gylling-Andersen: Kan implementeringen af demokratiske, æstetiske processer i danskundervisningen være medierende for udviklings- bevægelser i børnefællesskaber?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Kirstine K. Høgsbro: Kunst om kunst som del af en konsultativ, pædagogisk- psykologisk faglighed
PPT nr. 4-2021: Kirstine K. Høgsbro: Kunst om kunst som del af en konsultativ, pædagogisk- psykologisk faglighed
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum: Skrivegrupper som resonansrum – Pædagogiske og gruppe- terapeutiske pointer fra et forskningsprojekt i psykiatrien med skrivegrupper ledet af skønlitterære forfattere
PPT nr. 4-2021: Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum: Skrivegrupper som resonansrum – Pædagogiske og gruppe- terapeutiske pointer fra et forskningsprojekt i psykiatrien med skrivegrupper ledet af skønlitterære forfattere
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Ole V. Rasmussen: Komposition og professionelt arbejde i PPR – en spejling i jazzmusik
PPT nr. 4-2021: Ole V. Rasmussen: Komposition og professionelt arbejde i PPR – en spejling i jazzmusik
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Morten Nissen & Julie Kordovsky: Om at lege med tekster i skolen
PPT nr. 4-2021: Morten Nissen & Julie Kordovsky: Om at lege med tekster i skolen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky & Morten Nissen: Enter stage: Dramatiske refleksioner i folkeskolen
PPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky & Morten Nissen: Enter stage: Dramatiske refleksioner i folkeskolen
Køb: 55 DKK
PPPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky og Morten Nissen: Indledning:
PPPT nr. 4-2021: Julie Kordovsky og Morten Nissen: Indledning:
Køb: 55 DKK
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 2020
PPT nr. 1-2020 Når skole vælges fra – indledning Af Helle Rabøl Hansen
PPT nr. 1-2020 Når skole vælges fra – indledning Af Helle Rabøl Hansen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2020 Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen Af Gro Emmertsen Lund
PPT nr. 1-2020 Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen Af Gro Emmertsen Lund
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2020 Ligegyldighedens mellemsted: Affekt i undervisningsrummet på HF Af Anne Görlich
PPT nr. 1-2020 Ligegyldighedens mellemsted: Affekt i undervisningsrummet på HF Af Anne Görlich
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2020 Skolevægring: sammenviklinger og subjektpositioner Af Frederikke Skaaning Knage
PPT nr. 1-2020 Skolevægring: sammenviklinger og subjektpositioner Af Frederikke Skaaning Knage
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2020 Skole skal give mening for alle børn Af Suna Christensen
PPT nr. 1-2020 Skole skal give mening for alle børn Af Suna Christensen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2020 En praktikkers dilemmaer om skolefravær Af Thomas Berg Nielsen
PPT nr. 1-2020 En praktikkers dilemmaer om skolefravær Af Thomas Berg Nielsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2020 Fra børn og fulde folk… Hvad børn selv siger om skoleundgåelse Af Tine Basse Fisker
PPT nr. 1-2020 Fra børn og fulde folk… Hvad børn selv siger om skoleundgåelse Af Tine Basse Fisker
Køb: 55 DKK
Hvorfor er det så svært at udvikle “Skolen for Alle”?
Hvorfor er det så svært at udvikle “Skolen for Alle”?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2020 Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR Af Henning Strand
PPT nr. 2-2020 Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR Af Henning Strand
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2020 Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling Af Gitte Jørgensen
PPT nr. 2-2020 Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling Af Gitte Jørgensen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2020 Pædagogperspektiver på forsker- praktiker samarbejde med fokus på at skabe forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 2-2020 Pædagogperspektiver på forsker- praktiker samarbejde med fokus på at skabe forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2020 Brug af data og forskningsviden i dagtilbud Af Line Skov Hansen
PPT nr. 2-2020 Brug af data og forskningsviden i dagtilbud Af Line Skov Hansen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2020 Daginstitutioner er forskellige Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 2-2020 Daginstitutioner er forskellige Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2020 Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme Af May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen
PPT nr. 2-2020 Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme Af May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2020 Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder Af Noomi Matthiesen
PPT nr. 2-2020 Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder Af Noomi Matthiesen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2020 Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR – med fokus på opbygning af fælles succesmål Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
PPT nr. 2-2020 Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR – med fokus på opbygning af fælles succesmål Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2020 Barnets perspektiv på tværfaglige møder – observation som konsultativ samarbejdsform Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
PPT nr. 2-2020 Barnets perspektiv på tværfaglige møder – observation som konsultativ samarbejdsform Af Helene Stæhr og Mariane Hedegaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2020: Laila Colding Lagermann: Fraværets fornuft. En forståelig modstand på et ubærligt skoleliv?
PPT nr. 1-2020: Laila Colding Lagermann: Fraværets fornuft. En forståelig modstand på et ubærligt skoleliv?
Køb: 55 DKK
PPT nr 3-2020: Jonas Yde Højgaard: Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst
PPT nr 3-2020: Jonas Yde Højgaard: Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2020 Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen: Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb
PPT nr. 3-2020 Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen: Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2020 Anna Sejer Nielsen: “Det gider jeg ikke!” – Professionelles arbejde med det, de endnu ikke har forstået
PPT nr. 3-2020 Anna Sejer Nielsen: “Det gider jeg ikke!” – Professionelles arbejde med det, de endnu ikke har forstået
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2020 Aske Glindvad Nørgaard & Anette Bentholm: Fællesskabende bevægelsesaktiviteter skaber social interaktion mellem børn med og uden autisme
PPT nr. 3-2020 Aske Glindvad Nørgaard & Anette Bentholm: Fællesskabende bevægelsesaktiviteter skaber social interaktion mellem børn med og uden autisme
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2020: Bjørg Kjær: Ikke som andre børn Forældreskab når børn klassificeres som børn med særlige behov
PPT nr. 3-2020: Bjørg Kjær: Ikke som andre børn Forældreskab når børn klassificeres som børn med særlige behov
Køb: 55 DKK
PPT nr.3-2020: Nicola Nyhave: Tvivl og mod – uærbødighed overfor etablerede forforståelser
PPT nr.3-2020: Nicola Nyhave: Tvivl og mod – uærbødighed overfor etablerede forforståelser
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2020: Micki Sonne Kaa Sunesen og Preben Olund Kirkegaard: Dybdelæring i skolen
PPT nr. 3-2020: Micki Sonne Kaa Sunesen og Preben Olund Kirkegaard: Dybdelæring i skolen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2020: Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ og Jan Mejding: Kan ulik praktisering av reglene
PPT nr. 3-2020: Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ og Jan Mejding: Kan ulik praktisering av reglene
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2020 Bent B. Andresen: Forudsætninger for udforskende praksis og organisatorisk læring i dagtilbud
PPT nr. 4-2020 Bent B. Andresen: Forudsætninger for udforskende praksis og organisatorisk læring i dagtilbud
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2020: Jan Peeters: In search of Pedagogical Heroes: What makes practitioners improve their pedagogical practice?
PPT nr. 4-2020: Jan Peeters: In search of Pedagogical Heroes: What makes practitioners improve their pedagogical practice?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2020 Bente Jensen, Roddy Walker og Maria Marquard: Bæredygtig Kompetenceudvikling i Dagtilbud
PPT nr. 4-2020 Bente Jensen, Roddy Walker og Maria Marquard: Bæredygtig Kompetenceudvikling i Dagtilbud
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2020: Peter Andersen: Organisatorisk udvikling gennem psykologisk sikkerhed og lydhør ledelse
PPT nr. 4-2020: Peter Andersen: Organisatorisk udvikling gennem psykologisk sikkerhed og lydhør ledelse
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2020: May Britt Drugli: Å begynne i barnehagen – små barns prosess
PPT nr. 4-2020: May Britt Drugli: Å begynne i barnehagen – små barns prosess
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2020: Charlotte Ringsmose: Data og forskningsviden som grundlag for udvikling af kvalitet
PPT nr. 4-2020: Charlotte Ringsmose: Data og forskningsviden som grundlag for udvikling af kvalitet
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2020: Line Skov Hansen: Udvikling af en evaluerings­ kultur i dagtilbud
PPT nr. 4-2020: Line Skov Hansen: Udvikling af en evaluerings­ kultur i dagtilbud
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2020: Line Anne Roien og Stine Lindberg: Skolen i Florida, hvor tvær­ professionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes
PPT nr. 4-2020: Line Anne Roien og Stine Lindberg: Skolen i Florida, hvor tvær­ professionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes
Køb: 55 DKK
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 2019
PPT nr. 1-2019 Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker: Skal man spørge børnene?
PPT nr. 1-2019 Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker: Skal man spørge børnene?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2019 Lise Hostrup Sønnichsen: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om “vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre
PPT nr. 1-2019 Lise Hostrup Sønnichsen: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om “vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2019 Johanne Strønen: PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet?
PPT nr. 1-2019 Johanne Strønen: PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2019 Henning Strand: Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog
PPT nr. 1-2019 Henning Strand: Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2019 Frida Nøddebo Nyrup: Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen
PPT nr. 1-2019 Frida Nøddebo Nyrup: Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2019 Aske Glindvad Nørgård: Fælleskabende idræt for mennesker med autismespektrumforstyrrelse
PPT nr. 1-2019 Aske Glindvad Nørgård: Fælleskabende idræt for mennesker med autismespektrumforstyrrelse
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2019 William J. Boone: Rasch Methods for Beginners
PPT nr. 1-2019 William J. Boone: Rasch Methods for Beginners
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2019 Anne Hejgaard: Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte
PPT nr. 1-2019 Anne Hejgaard: Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2019 Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs Af Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen,
PPT nr. 2-2019 Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs Af Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen,
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2019 PPR-psykologers arbejde med børns betingelser – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework Af Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt
PPT nr. 2-2019 PPR-psykologers arbejde med børns betingelser – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework Af Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2019 Det som flaskehalsen peger på! – Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave Af Peter Busch-Jensen
PPT nr. 2-2019 Det som flaskehalsen peger på! – Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave Af Peter Busch-Jensen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2019 Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen Af Tilde Mardahl-Hansen
PPT nr. 2-2019 Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen Af Tilde Mardahl-Hansen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2019 Skolevanskeligheder set fra forældres perspektiver – om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR? Af Dorte Kousholt
PPT nr. 2-2019 Skolevanskeligheder set fra forældres perspektiver – om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR? Af Dorte Kousholt
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2019 Problemers sociale udviklingshistorie – elevperspektiver på inklusion Af Ida Schwartz
PPT nr. 2-2019 Problemers sociale udviklingshistorie – elevperspektiver på inklusion Af Ida Schwartz
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2019 Crisis Management in Schools (CMiS) A Model for Supportive Intervention in Schools Following Crises / Disastrous Events Developed by the European School Psychology Centre for Training Af Bernhard Meißner
PPT nr. 3-2019 Crisis Management in Schools (CMiS) A Model for Supportive Intervention in Schools Following Crises / Disastrous Events Developed by the European School Psychology Centre for Training Af Bernhard Meißner
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2019  Maria Schnack Wolff, et. al.: Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR - Praksisfortælling - PPR Silkeborg
PPT nr. 3-2019 Maria Schnack Wolff, et. al.: Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR - Praksisfortælling - PPR Silkeborg
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2019 Terrorangrebet i København februar 2015 Praksiserfaringer fra Det Jødiske Samfunds Traume-Support Gruppe Af Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin , Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli
PPT nr. 3-2019 Terrorangrebet i København februar 2015 Praksiserfaringer fra Det Jødiske Samfunds Traume-Support Gruppe Af Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin , Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2019 «Såret som gror?» Af Nils Petter Reinholdt
PPT nr. 3-2019 «Såret som gror?» Af Nils Petter Reinholdt
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2019 Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering af hjælperne Af Rikke Høgsted
PPT nr. 3-2019 Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering af hjælperne Af Rikke Høgsted
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2019 Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi Af Atle Dyregrov
PPT nr. 3-2019 Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi Af Atle Dyregrov
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2019 Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige Af Lillian Zøllner
PPT nr. 3-2019 Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige Af Lillian Zøllner
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2019 Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for opperationel kriseintervention Af Robert Jonasen
PPT nr. 3-2019 Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for opperationel kriseintervention Af Robert Jonasen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2019 Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 4-2019 Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2019 Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder Af Charlotte Ringsmose
PPT nr. 4-2019 Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder Af Charlotte Ringsmose
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2019 Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? Af Lone Svinth
PPT nr. 4-2019 Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? Af Lone Svinth
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2019 Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelses- muligheder for børn i udsatte positioner Af Lone Svinth
PPT nr. 4-2019 Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelses- muligheder for børn i udsatte positioner Af Lone Svinth
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5/6-2019 Som ringe i vandet – PPR’s bidrag til folkeskoleudvikling gennem Nest - Af Anna Crawford Kromann og Lene Tanggaard
PPT nr. 5/6-2019 Som ringe i vandet – PPR’s bidrag til folkeskoleudvikling gennem Nest - Af Anna Crawford Kromann og Lene Tanggaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5/6-2019 Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge - Af Anne Stærk og Thilde Westmark
PPT nr. 5/6-2019 Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge - Af Anne Stærk og Thilde Westmark
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5/6-2019 Skydeidræt som kropsforankret læring En kropsfænomenologisk analyse af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - Af Annegrete Gohr Månsson, Mette Elmose, Søren Dalsgaard og Kirsten K. Roessler.
PPT nr. 5/6-2019 Skydeidræt som kropsforankret læring En kropsfænomenologisk analyse af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - Af Annegrete Gohr Månsson, Mette Elmose, Søren Dalsgaard og Kirsten K. Roessler.
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5/6-2019 Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention - Af Else Skibsted
PPT nr. 5/6-2019 Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention - Af Else Skibsted
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5/6-2019 Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede - Af Mathias Nimgaard Larsen
PPT nr. 5/6-2019 Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede - Af Mathias Nimgaard Larsen
Gratis
PPT nr. 5/6-2019 Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration? - Af Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
PPT nr. 5/6-2019 Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration? - Af Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5/6-2019 Hvad driver de ambitiøse elever? En kritisk analyse af brugbarheden af Dwecks teori som forklaringsmodel for mentale karakteristika hos “12-tals piger”. Af Sara Priscilla Damgaard-Møller og Johanne Jeppesen Lomholt
PPT nr. 5/6-2019 Hvad driver de ambitiøse elever? En kritisk analyse af brugbarheden af Dwecks teori som forklaringsmodel for mentale karakteristika hos “12-tals piger”. Af Sara Priscilla Damgaard-Møller og Johanne Jeppesen Lomholt
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5/6-2019 PPR og de normative forudsætninger - Af Thomas Szulevicz
PPT nr. 5/6-2019 PPR og de normative forudsætninger - Af Thomas Szulevicz
Køb: 55 DKK
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 2018
PPT nr. 1-2018 Angstlidelser hos børn Af Mikael Thastum
PPT nr. 1-2018 Angstlidelser hos børn Af Mikael Thastum
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2018 Kognitiv adfærdsterapi med børn Af Sonja Breinholst, Bianca Munkebo Christiansen & Barbara Hoff Esbjørn
PPT nr. 1-2018 Kognitiv adfærdsterapi med børn Af Sonja Breinholst, Bianca Munkebo Christiansen & Barbara Hoff Esbjørn
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2018 Behandling af et barn med angst og trods Af Mette Maria Agner Pedersen og Barbara Hoff Esbjørn
PPT nr. 1-2018 Behandling af et barn med angst og trods Af Mette Maria Agner Pedersen og Barbara Hoff Esbjørn
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2018 OCD hos børn og unge – Tvangstanker og tvangshandlinger Af Marie Tolstrup
PPT nr. 1-2018 OCD hos børn og unge – Tvangstanker og tvangshandlinger Af Marie Tolstrup
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2018 Hjælp til Selvhjælp – et forældrebaseret kognitivt adfærdsterapeutisk selvhjælpsprogram Af Bianca Munkebo Christiansen, Barbara Hoff Esbjørn & Sonja Breinholst
PPT nr. 1-2018 Hjælp til Selvhjælp – et forældrebaseret kognitivt adfærdsterapeutisk selvhjælpsprogram Af Bianca Munkebo Christiansen, Barbara Hoff Esbjørn & Sonja Breinholst
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2018 Projekt Hjælp til Selvhjælp i Lyngby-Taarbæk kommune Af Jennifer Therese Løth
PPT nr. 1-2018 Projekt Hjælp til Selvhjælp i Lyngby-Taarbæk kommune Af Jennifer Therese Løth
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2018 Når almenpædagogikken bliver den bedste forebyggelse af angst Af Pernille Hviid, Barbara Hoff Esbjørn & Jakob Waag Villadsen
PPT nr. 1-2018 Når almenpædagogikken bliver den bedste forebyggelse af angst Af Pernille Hviid, Barbara Hoff Esbjørn & Jakob Waag Villadsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2018 Problematisk skolefravær Af Maria Cabo Dannow & Barbara Hoff Esbjørn
PPT nr. 1-2018 Problematisk skolefravær Af Maria Cabo Dannow & Barbara Hoff Esbjørn
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2018 Problematisk Gaming og Angst Af Patrick K. Bender
PPT nr. 1-2018 Problematisk Gaming og Angst Af Patrick K. Bender
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Viden på arbejde i skolen – læreres og skolepædagogers engagement i problematikker om inklusion Af Line Lerche Mørck, Maj Sofie Rasmussen, Michael Lyhne og Jens Hansen Lund
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Viden på arbejde i skolen – læreres og skolepædagogers engagement i problematikker om inklusion Af Line Lerche Mørck, Maj Sofie Rasmussen, Michael Lyhne og Jens Hansen Lund
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Rekontekstualisering af forskningsviden i lærerens praksis Af Jens H. Lund og Maj Sofie Rasmussen
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Rekontekstualisering af forskningsviden i lærerens praksis Af Jens H. Lund og Maj Sofie Rasmussen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Livsførelseslisten i indskolingen – ‘Just in time’-viden som udvidelse af praksis Af Line Lerche Mørck og Mikkel Østergaard
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Livsførelseslisten i indskolingen – ‘Just in time’-viden som udvidelse af praksis Af Line Lerche Mørck og Mikkel Østergaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Forord til delprojektet: Den nye fortælling: Fra socialt belastet skole til en skole med høj faglighed og trivsel for alle elever Af Michael Lyhne
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Forord til delprojektet: Den nye fortælling: Fra socialt belastet skole til en skole med høj faglighed og trivsel for alle elever Af Michael Lyhne
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Øget faglighed som eksklusionsmekanisme – og eksperimentering med “smooth room” og mere åbne opgaver Af Michael Lyhne
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Øget faglighed som eksklusionsmekanisme – og eksperimentering med “smooth room” og mere åbne opgaver Af Michael Lyhne
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Hvorfor er han aldrig fagligt aktiv, trods særlig tilrettelagte opgaver og computer? – et eksperiment med bevægelige værksteder i undervisningen Af Michael Lyhne
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Hvorfor er han aldrig fagligt aktiv, trods særlig tilrettelagte opgaver og computer? – et eksperiment med bevægelige værksteder i undervisningen Af Michael Lyhne
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2018: Ensomhed hos børn og unge med autisme Af Anne Sofie Bjerre Lunkeit, Mette Elmose og Mathias Lasgaard
PPT nr. 3-2018: Ensomhed hos børn og unge med autisme Af Anne Sofie Bjerre Lunkeit, Mette Elmose og Mathias Lasgaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2018: Børn lærer og udvikler sig gennem hvordan deres deltagelse i forskellige praksissammenhænge spiller sammen Af Mariane Hedegaard
PPT nr. 3-2018: Børn lærer og udvikler sig gennem hvordan deres deltagelse i forskellige praksissammenhænge spiller sammen Af Mariane Hedegaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2018: Inklusionens udfordring: Børn med usynlige handicap Af Louise Bøttcher
PPT nr. 3-2018: Inklusionens udfordring: Børn med usynlige handicap Af Louise Bøttcher
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2018: Psykologen som konsulent i fælles refleksionsrum med rådsøger – rettet mod udviklingspsykologisk praksis- udvikling for børn i bekymringsområder Af Mariane Hedegaard
PPT nr. 3-2018: Psykologen som konsulent i fælles refleksionsrum med rådsøger – rettet mod udviklingspsykologisk praksis- udvikling for børn i bekymringsområder Af Mariane Hedegaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2018: Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring førskolebarnet med synsnedsættelse Af Birgit Irene Puch Jørgensen
PPT nr. 3-2018: Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring førskolebarnet med synsnedsættelse Af Birgit Irene Puch Jørgensen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2018: Forudsigelse af alvorlige afkodnings­ vanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse Af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro
PPT nr. 3-2018: Forudsigelse af alvorlige afkodnings­ vanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse Af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2018: Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud - Et casestudie af en videns- og praksisbaseret innovativ indsats i dagtilbud Af Bente Jensen og Ulrik Brandi
PPT nr. 3-2018: Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud - Et casestudie af en videns- og praksisbaseret innovativ indsats i dagtilbud Af Bente Jensen og Ulrik Brandi
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2018: Hvornår bliver børns skærmbrug skadelig? Et litteraturstudie Af Stella Karina Mezzolla Pedersen
PPT nr. 4-2018: Hvornår bliver børns skærmbrug skadelig? Et litteraturstudie Af Stella Karina Mezzolla Pedersen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2018: Et ungdomsliv i limbo Perspektiver på livet som uledsaget ung med flygtningebaggrund og kampen for subjektivitet Af Ida Astrup Jørgensen
PPT nr. 4-2018: Et ungdomsliv i limbo Perspektiver på livet som uledsaget ung med flygtningebaggrund og kampen for subjektivitet Af Ida Astrup Jørgensen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2018: HELT PERFEKT? Perfektionisme under lup: Et bud på forebyggelse og behandling af perfektionisme hos unge kvinder Af Sanne Østergaard Nissen
PPT nr. 4-2018: HELT PERFEKT? Perfektionisme under lup: Et bud på forebyggelse og behandling af perfektionisme hos unge kvinder Af Sanne Østergaard Nissen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2018: En invitasjon til utviklende prosesser – hvordan fagpersonen kan innby folk til refleksive og samskapende prosesser Af Luuk L. Westerhof og Svenn Erik Knutsen
PPT nr. 4-2018: En invitasjon til utviklende prosesser – hvordan fagpersonen kan innby folk til refleksive og samskapende prosesser Af Luuk L. Westerhof og Svenn Erik Knutsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2018: Afmagtsprocesser i skolens fællesskaber Af Christina Holm Poulsen
PPT nr. 4-2018: Afmagtsprocesser i skolens fællesskaber Af Christina Holm Poulsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2018: Komplekse interventioner i PPR – et pilotprojekt Af Ole Steen Kristensen
PPT nr. 4-2018: Komplekse interventioner i PPR – et pilotprojekt Af Ole Steen Kristensen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2018: Kompenserende it til ordblinde: en støtte eller en sovepude? Af Elisabeth Arnbak og Dorthe Klint Petersen
PPT nr. 4-2018: Kompenserende it til ordblinde: en støtte eller en sovepude? Af Elisabeth Arnbak og Dorthe Klint Petersen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2018: Fagideologiske og etiske utfordringer i den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Af Finn Hesselberg
PPT nr. 4-2018: Fagideologiske og etiske utfordringer i den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Af Finn Hesselberg
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5-2018 Når man er vært for meget – et PPR i udvikling Af Lene Tanggaard
PPT nr. 5-2018 Når man er vært for meget – et PPR i udvikling Af Lene Tanggaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5-2018 Kontekst management som praksisform Af Jørn Nielsen
PPT nr. 5-2018 Kontekst management som praksisform Af Jørn Nielsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5-2018 PPR-psykologen som den Gode og Årvågne Vært Vært: Paradigmer og Positioner Af Vibe Strøier
PPT nr. 5-2018 PPR-psykologen som den Gode og Årvågne Vært Vært: Paradigmer og Positioner Af Vibe Strøier
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5-2018 PPR som organisationskonsulenter – Den lille Revolution som er på vej? Af Camille Leicht, Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby
PPT nr. 5-2018 PPR som organisationskonsulenter – Den lille Revolution som er på vej? Af Camille Leicht, Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5-2018 Vi lærer ved at bruge det, vi lærer – Afprøvende læringsfællesskaber omkring kerneopgaven i PPR Af Sara Bork, Louise Einspor og Lone Hygum
PPT nr. 5-2018 Vi lærer ved at bruge det, vi lærer – Afprøvende læringsfællesskaber omkring kerneopgaven i PPR Af Sara Bork, Louise Einspor og Lone Hygum
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5-2018 ‘Sampraksis’ som tværprofessionel samarbejdsform Af Hanne Bisgaard Jensen, Anne-Mette Lyngvold Nielsen og Maria Hedegaard
PPT nr. 5-2018 ‘Sampraksis’ som tværprofessionel samarbejdsform Af Hanne Bisgaard Jensen, Anne-Mette Lyngvold Nielsen og Maria Hedegaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5-2018 Ensom Ulv – fri Fugl: Psykologfaglig kompetenceudvikling i PPR via kollaborativt samarbejde Af Sanne Birk Christensen og Abigael Cora Smith
PPT nr. 5-2018 Ensom Ulv – fri Fugl: Psykologfaglig kompetenceudvikling i PPR via kollaborativt samarbejde Af Sanne Birk Christensen og Abigael Cora Smith
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5-2018 Hvis vi tror på, at børn lærer i sociale fællesskaber – hvorfor tror vi så, at voksne lærer i et lukket møderum? Af Anne Suurballe Tornelund, Christina Keis Jakobsen og Sara Hedegaard Jensen
PPT nr. 5-2018 Hvis vi tror på, at børn lærer i sociale fællesskaber – hvorfor tror vi så, at voksne lærer i et lukket møderum? Af Anne Suurballe Tornelund, Christina Keis Jakobsen og Sara Hedegaard Jensen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 5-2018 Radikalisering i skolen? Fra etnicitet og køn til muslimskhed, fælleshed og belonging Af ram Khawaja
PPT nr. 5-2018 Radikalisering i skolen? Fra etnicitet og køn til muslimskhed, fælleshed og belonging Af ram Khawaja
Køb: 55 DKK
PPT nr. 6-2018 Et indledende skøn over køn Af Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen
PPT nr. 6-2018 Et indledende skøn over køn Af Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 6-2018 Struktur, der kønner Af Inge Henningsen
PPT nr. 6-2018 Struktur, der kønner Af Inge Henningsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 6-2018 12-tallets piger Af Helle Rabøl Hansen
PPT nr. 6-2018 12-tallets piger Af Helle Rabøl Hansen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 6-2018 En hyldest til de afslappede drenge: Køn og motivation på STX Af Mette Lykke Nielsen, Mette Pless og Susanne Murning
PPT nr. 6-2018 En hyldest til de afslappede drenge: Køn og motivation på STX Af Mette Lykke Nielsen, Mette Pless og Susanne Murning
Køb: 55 DKK
PPT nr. 6-2018 Hvorfor taler vi ikke om 12-talsdrenge? Et kønnet forhold til karakterer og dygtighed Af Ida Ebdrup
PPT nr. 6-2018 Hvorfor taler vi ikke om 12-talsdrenge? Et kønnet forhold til karakterer og dygtighed Af Ida Ebdrup
Køb: 55 DKK
PPT nr. 6-2018 Er en karriere inden for elitesport kun for drenge? Om kønnede positioner i uddannelse og elitesport Af Jens Christian Nielsen & Jesper Stilling Olesen
PPT nr. 6-2018 Er en karriere inden for elitesport kun for drenge? Om kønnede positioner i uddannelse og elitesport Af Jens Christian Nielsen & Jesper Stilling Olesen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 6-2018 ‘Min kæreste ville aldrig vælge sådan et fag!’ – Uddannelser som kønnede og maskuliniserende Af Steen Baagøe Nielsen
PPT nr. 6-2018 ‘Min kæreste ville aldrig vælge sådan et fag!’ – Uddannelser som kønnede og maskuliniserende Af Steen Baagøe Nielsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 6-2018 Når en kønsneutral pædagogik ikke slår til i skolen En forskningsbaseret debatartikel Af Tekla Canger
PPT nr. 6-2018 Når en kønsneutral pædagogik ikke slår til i skolen En forskningsbaseret debatartikel Af Tekla Canger
Køb: 55 DKK
PPT nr. 6-2018 Den (ikke)ideelle elev Social ulighed i skolen gennem et intersek- tionalitets- perspektiv på køn, etnicitet og social klasse Af Laila Colding Lagermann
PPT nr. 6-2018 Den (ikke)ideelle elev Social ulighed i skolen gennem et intersek- tionalitets- perspektiv på køn, etnicitet og social klasse Af Laila Colding Lagermann
Køb: 55 DKK
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 2017
PPT nr. 1-2017: Positionering som intervenerende pædagogisk-psykologisk redskab for psykologen i fremtidens PPR Af Benedicte Schilling
PPT nr. 1-2017: Positionering som intervenerende pædagogisk-psykologisk redskab for psykologen i fremtidens PPR Af Benedicte Schilling
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2017: Specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi “Nye tider nye muligheder” Aktionslæring og Videnstilegnelse Specialister i pædagogisk psykologi Af Sara Bork, Louise Einspor, Lone Hygum og Vibe Strøier
PPT nr. 1-2017: Specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi “Nye tider nye muligheder” Aktionslæring og Videnstilegnelse Specialister i pædagogisk psykologi Af Sara Bork, Louise Einspor, Lone Hygum og Vibe Strøier
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2017: Nyskabelse af PPR – eller…. Forandringer i det små Af Jacob Stenholt-Jacobsen
PPT nr. 1-2017: Nyskabelse af PPR – eller…. Forandringer i det små Af Jacob Stenholt-Jacobsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2017: PPR – og svaret på børn og unge i udsatte positioner Af Jørn Nielsen
PPT nr. 1-2017: PPR – og svaret på børn og unge i udsatte positioner Af Jørn Nielsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2017: Nyt praksisfelt i PPR-Lolland Af Anne-Marie Keis og Vibeke Fold
PPT nr. 1-2017: Nyt praksisfelt i PPR-Lolland Af Anne-Marie Keis og Vibeke Fold
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2017: Pædagogiske træningsgrupper og Nest klasser To eksempler på nye praksisformer i nutidens PPR Af Katrine Tranum Thomsen og Stine Clasen
PPT nr. 1-2017: Pædagogiske træningsgrupper og Nest klasser To eksempler på nye praksisformer i nutidens PPR Af Katrine Tranum Thomsen og Stine Clasen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2017: Netværksarbejde i PPR Af Ane Lemche og Tine Lydolph
PPT nr. 1-2017: Netværksarbejde i PPR Af Ane Lemche og Tine Lydolph
Køb: 55 DKK
PPR nr. 1-2017: Fremtidsrettet praksis i PPR Af Henning Strand
PPR nr. 1-2017: Fremtidsrettet praksis i PPR Af Henning Strand
Køb: 55 DKK
 PPT nr. 2-2017 Småbørnsperspektiver – en tilgængelig, gyldig og nødvendig feedback for udvikling af praksis i dagtilbud Af Persille Schwartz og Alison Clark
PPT nr. 2-2017 Småbørnsperspektiver – en tilgængelig, gyldig og nødvendig feedback for udvikling af praksis i dagtilbud Af Persille Schwartz og Alison Clark
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2017 Spændingsfeltet mellem elevers stemmer og læreres handlemuligheder Af Rune Frederik Cordsen og Inger Lokjær Faurdal
PPT nr. 2-2017 Spændingsfeltet mellem elevers stemmer og læreres handlemuligheder Af Rune Frederik Cordsen og Inger Lokjær Faurdal
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2017 Tillid og inddragelse af barnets perspektiv Af Hanne Warming
PPT nr. 2-2017 Tillid og inddragelse af barnets perspektiv Af Hanne Warming
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2017 Om børns stemmer i pædagogisk udvikling Af Karen Ruth Hansen
PPT nr. 2-2017 Om børns stemmer i pædagogisk udvikling Af Karen Ruth Hansen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2017 Har vi glemt børnene? – overvejelser over analytiske tilganges betydning Af Lene Tanggaard
PPT nr. 2-2017 Har vi glemt børnene? – overvejelser over analytiske tilganges betydning Af Lene Tanggaard
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2017 Spørg barnet – om inddragelse af børn i læringsmæssig praksis Af Tracey Colville, Sandra Montgomery og Jette Lentz
PPT nr. 2-2017 Spørg barnet – om inddragelse af børn i læringsmæssig praksis Af Tracey Colville, Sandra Montgomery og Jette Lentz
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2017: Hvordan kan man forstå processen i et sandplayforløb, som foregår i en gruppesammenhæng? Af Tove Davidsen og Lisbet Almstrup Olesen
PPT nr. 3-2017: Hvordan kan man forstå processen i et sandplayforløb, som foregår i en gruppesammenhæng? Af Tove Davidsen og Lisbet Almstrup Olesen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2017: På vej mod nye styrkede pædagogiske læreplaner Af Stig Broström
PPT nr. 3-2017: På vej mod nye styrkede pædagogiske læreplaner Af Stig Broström
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2017: Når it bliver et forstyrrende element i undervisningen Af Simone Weng Facondini
PPT nr. 3-2017: Når it bliver et forstyrrende element i undervisningen Af Simone Weng Facondini
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2017: De udviklingsbaserede programmer: NUSSA og Forældre på alle strenge Af Susan Hart
PPT nr. 3-2017: De udviklingsbaserede programmer: NUSSA og Forældre på alle strenge Af Susan Hart
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2017: Måling af børns trivsel i interventionsstudier Af Astrid Kiil, Nina Madsen Sjö og Maiken Pontoppidan
PPT nr. 3-2017: Måling af børns trivsel i interventionsstudier Af Astrid Kiil, Nina Madsen Sjö og Maiken Pontoppidan
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2017 ”Det bliver hele tiden lidt sværere, kan du mærke det?” Et deltagerobservationsstudie i intelligenstestsituationen Af Jon Kevin Staal
PPT nr. 3-2017 ”Det bliver hele tiden lidt sværere, kan du mærke det?” Et deltagerobservationsstudie i intelligenstestsituationen Af Jon Kevin Staal
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2017 Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv Af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange
PPT nr. 4-2017 Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv Af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange
Køb: 55 DKK
 PPT nr. 4-2017 Hvad er seksualitet hos børn? Af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange
PPT nr. 4-2017 Hvad er seksualitet hos børn? Af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2017 Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark Af Helene Oldrup
PPT nr. 4-2017 Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark Af Helene Oldrup
Køb: 55 DKK
PPT nr. 4-2017 Hvad gør vi, når de siger overgreb? Om PPR-psykologens dilemmaer i mødet med seksuelle overgreb på børn og unge Af Anne Grethe Mogensen, Maja Leth Laursen og Marianne Holst Nielsen
PPT nr. 4-2017 Hvad gør vi, når de siger overgreb? Om PPR-psykologens dilemmaer i mødet med seksuelle overgreb på børn og unge Af Anne Grethe Mogensen, Maja Leth Laursen og Marianne Holst Nielsen
Køb: 55 DKK
Blå Serie B34: NÅR FORÆLDRE SØGER HJÆLP
PPT Blå Serie B34: Finn Christensen og Poul Skov: Når forældre søger hjælp – en analyse.
PPT Blå Serie B34: Finn Christensen og Poul Skov: Når forældre søger hjælp – en analyse.
Køb: 55 DKK
Rød Serie R40: SOCIAL ULIGHED - Fra studieværkstedet
PPT Rød Serie R40: Line Lauritsen: ’Social arv’ – kategoriseringseffekter og styrende forventninger
PPT Rød Serie R40: Line Lauritsen: ’Social arv’ – kategoriseringseffekter og styrende forventninger
Køb: 55 DKK
PPT Rød Serie R40: Anja B. Vinsten Christiansen: Diskursive praksisser, sociale klasser og folkeskolen
PPT Rød Serie R40: Anja B. Vinsten Christiansen: Diskursive praksisser, sociale klasser og folkeskolen
Køb: 55 DKK
PPT Rød Serie R40: Merete Jørgensen: Etnicitet som en del af en social ulighedsproblematik i Danmark
PPT Rød Serie R40: Merete Jørgensen: Etnicitet som en del af en social ulighedsproblematik i Danmark
Køb: 55 DKK
PPT Rød Serie R40: Karen Margrethe Nikolajsen: Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i indsatsarbejdet med kriminalitets- truede børn og unge
PPT Rød Serie R40: Karen Margrethe Nikolajsen: Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i indsatsarbejdet med kriminalitets- truede børn og unge
Køb: 55 DKK
PPT Rød Serie R40: Joséphine Münch: Freire og social ulighed i Danmark – En del af løsningen?
PPT Rød Serie R40: Joséphine Münch: Freire og social ulighed i Danmark – En del af løsningen?
Køb: 55 DKK
PPT Rød Serie R40: Line Rosenvold: Daginstitutionens rolle i reproduktionen af social ulighed i Danmark
PPT Rød Serie R40: Line Rosenvold: Daginstitutionens rolle i reproduktionen af social ulighed i Danmark
Køb: 55 DKK
PPT Rød Serie R40: Melanie Brøndal Escañuela: Ulighed i retssystemet
PPT Rød Serie R40: Melanie Brøndal Escañuela: Ulighed i retssystemet
Køb: 55 DKK
PPT Rød Serie R40: Camilla Kaas Jørgensen: Negative forventninger til familier med lav socioøkonomisk baggrund skaber ulige muligheder for børn
PPT Rød Serie R40: Camilla Kaas Jørgensen: Negative forventninger til familier med lav socioøkonomisk baggrund skaber ulige muligheder for børn
Køb: 55 DKK
PPT Rød Serie R40: Louise Maud Schäffer: Ligestilling i børnehavehøjde
PPT Rød Serie R40: Louise Maud Schäffer: Ligestilling i børnehavehøjde
Køb: 55 DKK
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 2016
PPT nr. 1-2016 Hanne Bendix: Legetræning kan udvikle og forbedre de sociale kompetencer for børn med problemer indenfor autismespektret og ADHD.
PPT nr. 1-2016 Hanne Bendix: Legetræning kan udvikle og forbedre de sociale kompetencer for børn med problemer indenfor autismespektret og ADHD.
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2016 Pia Pipenbring Hedegaard: Har alle, der har en opmærksomheds­ forstyrrelse, AD/HD?
PPT nr. 1-2016 Pia Pipenbring Hedegaard: Har alle, der har en opmærksomheds­ forstyrrelse, AD/HD?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2016 Vibeke Dal og Ellen Krabbe: Gruppemetoden – et redskab til behandling af efterfødselsreaktioner
PPT nr. 1-2016 Vibeke Dal og Ellen Krabbe: Gruppemetoden – et redskab til behandling af efterfødselsreaktioner
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2016 Karen Ida Dannesboe og Bjørg Kjær: PPRs konsultative funktion: Følsomme relationer og professionelle identiteter på spil
PPT nr. 1-2016 Karen Ida Dannesboe og Bjørg Kjær: PPRs konsultative funktion: Følsomme relationer og professionelle identiteter på spil
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1-2016 Rasmus Alenkær: Inklusion – Administration, tradition eller kvalitet?
PPT nr. 1-2016 Rasmus Alenkær: Inklusion – Administration, tradition eller kvalitet?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2016 Helle Rabøl Hansen, Laila Colding Lagermann og Jens Christian Nielsen: Vild og mild?
PPT nr. 2-2016 Helle Rabøl Hansen, Laila Colding Lagermann og Jens Christian Nielsen: Vild og mild?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2016 Christian Sandbjerg Hansen: ”Vilde piger”, “pigebander” og moralsk panik: Om klassifikationskampe og betydningen af den offentlige repræsentation af sociale problemer
PPT nr. 2-2016 Christian Sandbjerg Hansen: ”Vilde piger”, “pigebander” og moralsk panik: Om klassifikationskampe og betydningen af den offentlige repræsentation af sociale problemer
Køb: 55 DKK
PPT 2-2016 Kirsten Elisa Petersen: At blive set som ballademager – unge bandemedlemmers fortællinger om deres skolegang
PPT 2-2016 Kirsten Elisa Petersen: At blive set som ballademager – unge bandemedlemmers fortællinger om deres skolegang
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2016 Laila Colding Lagermann: Marginaliserede unge og den betydningsfulde voksne: en fortælling om magtesløshed
PPT nr. 2-2016 Laila Colding Lagermann: Marginaliserede unge og den betydningsfulde voksne: en fortælling om magtesløshed
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2016 Jens Christian Nielsen: Fællesskabet er nøglen til at forstå unges selvforvaltning af risici i ungdomslivet
PPT nr. 2-2016 Jens Christian Nielsen: Fællesskabet er nøglen til at forstå unges selvforvaltning af risici i ungdomslivet
Køb: 55 DKK
PPT 2-2016: Niels Kryger: Unges tvetydige kamp for at erobre frihed
PPT 2-2016: Niels Kryger: Unges tvetydige kamp for at erobre frihed
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2016 Jonas Lieberkind: Unge, mellem politik og dannelse
PPT nr. 2-2016 Jonas Lieberkind: Unge, mellem politik og dannelse
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2016 Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther-Lindquist og Jens Christian Nielsen
PPT nr. 2-2016 Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther-Lindquist og Jens Christian Nielsen
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2016 Inge Henningsen: Adgangskrav med slagside
PPT nr. 2-2016 Inge Henningsen: Adgangskrav med slagside
Køb: 55 DKK
PPT nr. 2-2016 Jens Christian Nielsen, Jesper Stilling Olesen og Lotte Stausgaard Skrubbeltrang: Tilblivelse af talenter og ikke-talenter – om unges arbejde med at blive til som idrætstalenter
PPT nr. 2-2016 Jens Christian Nielsen, Jesper Stilling Olesen og Lotte Stausgaard Skrubbeltrang: Tilblivelse af talenter og ikke-talenter – om unges arbejde med at blive til som idrætstalenter
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2016 Lise Hostrup Sønnichsen: Motiverende mobilteknologi i skole-hjemsamarbejdet – betydning og implementering
PPT nr. 3-2016 Lise Hostrup Sønnichsen: Motiverende mobilteknologi i skole-hjemsamarbejdet – betydning og implementering
Køb: 55 DKK
PPT 3-2016 Hanne Nissen Boer og Christina Hoffmann-Christensen: Inklusion – en proces på mangfoldige niveauer
PPT 3-2016 Hanne Nissen Boer og Christina Hoffmann-Christensen: Inklusion – en proces på mangfoldige niveauer
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2016 Charlotte Wegener: Skriv med glæde – få mere lystbetonede og fleksible skriveprocesser
PPT nr. 3-2016 Charlotte Wegener: Skriv med glæde – få mere lystbetonede og fleksible skriveprocesser
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2016 Lene Kirstine Gundersen og Jørn Nielsen: At styrke forbindelser -Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb
PPT nr. 3-2016 Lene Kirstine Gundersen og Jørn Nielsen: At styrke forbindelser -Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2016 Peter Berliner1 & Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard: Danske elevers opfattelse af fredsundervisning
PPT nr. 3-2016 Peter Berliner1 & Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard: Danske elevers opfattelse af fredsundervisning
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2016 Ditte Winther-Lindqvist: Indretning af daginstitutioner som bo-grupper
PPT nr. 3-2016 Ditte Winther-Lindqvist: Indretning af daginstitutioner som bo-grupper
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2016 Line Spicker: Hvordan kan der skabes motivation og trivsel hos udsatte unge gennem træning af resiliens?
PPT nr. 3-2016 Line Spicker: Hvordan kan der skabes motivation og trivsel hos udsatte unge gennem træning af resiliens?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2016 Luuk L. Westerhof: Debatindlæg: Er ADHD, en nevrologisk forstyrrelse, en sosial konstruksjon eller kan det være både-og?
PPT nr. 3-2016 Luuk L. Westerhof: Debatindlæg: Er ADHD, en nevrologisk forstyrrelse, en sosial konstruksjon eller kan det være både-og?
Køb: 55 DKK
PPT nr. 3-2016 Henning W. Nielsen og Bjarne Nielsen: PPR og skolens samarbejde med forældrene
PPT nr. 3-2016 Henning W. Nielsen og Bjarne Nielsen: PPR og skolens samarbejde med forældrene
Køb: 55 DKK
PPT nr. 1/2016: Lone Svinth: Udvikling af pædagogisk åbenhed for børns perspektiver og deltagelse i vuggestue og dagpleje
PPT nr. 1/2016: Lone Svinth: Udvikling af pædagogisk åbenhed for børns perspektiver og deltagelse i vuggestue og dagpleje
Køb: 55 DKK
Blå Serie B33: Børns trivsel, læring og udvikling i små og store daginstitutioner
PPT BLÅ SERIE NR. 33 Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose: Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner
PPT BLÅ SERIE NR. 33 Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose: Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner
Køb: 55 DKK
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Grethe Kragh-Müller: Børneliv og trivsel i store og små daginstitutioner – børnenes perspektiver
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Grethe Kragh-Müller: Børneliv og trivsel i store og små daginstitutioner – børnenes perspektiver
Køb: 55 DKK
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Charlotte Ringsmose: Pædagogperspektiver på daginstitutionens størrelse og organisatoriske betin...
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Charlotte Ringsmose: Pædagogperspektiver på daginstitutionens størrelse og organisatoriske betin...
Køb: 55 DKK
 PPT BLÅ SERIE NR. 33: Charlotte Ringsmose: Ledelsesperspektiver på daginstitutionens størrelse ...
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Charlotte Ringsmose: Ledelsesperspektiver på daginstitutionens størrelse ...
Køb: 55 DKK
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Grethe Kragh-Müller: KIDS-vurderinger af pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Grethe Kragh-Müller: KIDS-vurderinger af pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner
Køb: 55 DKK
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Malene My Kragh: Jeg vil så gerne lege, men det er ikke let
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Malene My Kragh: Jeg vil så gerne lege, men det er ikke let
Køb: 55 DKK
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Grethe Kragh-Müller og Malene My Kragh: Pædagogisk kvalitet og relationer i store og små daginstitutioner
PPT BLÅ SERIE NR. 33: Grethe Kragh-Müller og Malene My Kragh: Pædagogisk kvalitet og relationer i store og små daginstitutioner
Køb: 55 DKK